Skip to content

Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête (NSE)

Wat is de Nationale Studenten Enquête (NSE)? 

Academica University of Applied Sciences (AUoAS) doet mee aan de Nationale Studenten Enquête 2024 (NSE). De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarbij jaarlijks vrijwel alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun studie. In deze enquête staan vragen over alle aspecten van je studie; de inhoud van de opleiding, docenten, toetsing en beoordeling, studiebegeleiding etc.  

 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek verwerkt AUoAS persoonsgegevens van studenten. Hieronder vind je meer informatie over het doel van het onderzoek en welke persoonsgegevens door AUoAS worden verwerkt. 
 
Waarom is het belangrijk om de NSE in te vullen? 

AUoAS is een niet bekostigde instelling voor hoger onderwijs. Deelname van niet bekostigde instellingen aan de NSE is niet verplicht onder de Wet Hoger Onderwijs (WHW), maar de resultaten zijn één van de belangrijkste feedbackinstrumenten die wij kunnen gebruiken om ons onderwijs(beleid) en diensten te evalueren en verbeteren. Door de NSE 2024 in te vullen help je ons het onderwijs en voorzieningen voor onze huidige en toekomstige studenten te verbeteren. 

 

Welke gegevens worden gekoppeld? 

Deelname aan de NSE is volledig vrijwillig. In de enquête heb je de mogelijkheid om aan te geven of je wilt dat jouw antwoorden anoniem worden verwerkt of dat ze herleidbaar mogen zijn tot jou als persoon en aan de instelling. Als je ervoor kiest om jouw antwoorden anoniem te houden, zullen jouw antwoorden zonder persoonlijke identificatie aan AUoAS worden verstrekt.   

Om anonimiteit te waarborgen worden antwoorden van groepen met minder dan vijf studenten niet aan AUoAS gerapporteerd. 

 

Als je wel toestemming geeft voor herleidbare gegevens, zal Academica jouw NSE-antwoorden koppelen aan achtergrondgegevens uit de studentenadministratie. Deze koppeling wordt gemaakt op basis van het bij ons bekende e-mailadres. De volgende gegevens worden in dat geval gekoppeld: 

  • De naam van de instelling waar je onderwijs volgt (het BRIN-nummer van AUoAS); 
  • De vestiging van de instelling waar je onderwijs volgt (het BRIN-volgnummer); 
  • De naam van de stad van de instelling waar je onderwijs volgt; 
  • De naam van de opleiding die je volgt (de CROHO-code); 
  • De vorm waarin je je opleiding volgt (voltijd, deeltijd of duaal); 
  • Wat voor student je bent (regulier, pre- of postmaster); 
  • Of je afstandsonderwijs volgt (ja/nee), 
  • Het niveau van je opleiding (hbo of wo); 
  • Of je een eerstejaarsstudent of ouderejaarsstudent bent; 
  • De voorkeurstaal waarin je wordt uitgenodigd (Nederlands, Engels of Duits); 

 

Looptijd van het onderzoek 

De NSE 2024 start op 26-09-2023 (startbijeenkomst) en eindigt op 11-06-2024 (slotbijeenkomst). Het veldwerk loopt van 15-01-2024 tot 10-03-2024. 

 
Waarvoor wordt de NSE nog meer gebruikt? 

De resultaten van de NSE worden onder andere door Landelijk Centrum Studiekeuze en de Keuzegids Hoger Onderwijs gebruikt voor studievoorlichting aan toekomstige studenten. Ook De Elsevier gids ‘de beste studies’ is gebaseerd op gegevens van de NSE. 

 

Welke informatie krijg je over de NSE? 

Je krijgt een link naar de vragenlijst vanuit noreply@nse.nl. Vul de enquête meteen in! Zolang je de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, krijg je iedere twee weken een reminder.  

Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten. Je kunt de enquête tussendoor opslaan en later verder gaan. Ook is het mogelijk om de vragenlijst in te vullen op jouw smartphone of tablet.  

 

Bewaartermijn van de gegevens 

De persoonsgegevens die worden verzameld voor de NSE worden bewaard gedurende een periode van vijf jaar na afronding van het onderzoek. Na deze bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd om de privacy van de respondenten te waarborgen. 

 

Privacybeleid van Academica University of Applied Sciences 

Voor aanvullende informatie over hoe AUoAS persoonsgegevens verwerkt en beschermt, verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website. Hierin vindt u gedetailleerde informatie over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming. 

 

Intrekken van Toestemming 

Als je toestemming hebt gegeven om jouw NSE-antwoorden te koppelen aan de persoonsgegevens kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kan worden gedaan door contact op te nemen met avg@academica-group.com. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van gegevens die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden. 

 

Vragen en Klachten 

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de NSE en de verwerking van persoonsgegevens kan je contact opnemen met ons via avg@academica-group.com. Als je van mening bent dat jouw privacyrechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring of de NSE in het algemeen, kun je contact opnemen met ons via e-mail: avg@academica-group.com. 

 

Wie zijn de opdrachtgevers van de NSE?  

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Landelijk Centrum Studiekeuze. Landelijk Centrum Studiekeuze is een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, UNL (hiervoor VSNU) en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs. 

 

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd? 

De NSE wordt uitgevoerd door Marktonderzoeksbureau MWM2. 

 

Wanneer zijn de resultaten bekend? 

Vanaf 28 mei 2024 zijn de resultaten van de NSE 2024 beschikbaar via www.nse.nl. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 november 2023. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, waarbij we ervoor zorgen dat deze altijd voldoet aan de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele updates. 

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam