Skip to content

Controller in het Onderwijs

Van specialist tot strategisch adviseur
 • In 5 dagen helemaal bij
 • Uitsluitend gerenommeerde academici en praktijkexperts als docent
 • 33 PE-punten
Inschrijven
Alle opleidingen geheel evidence-informed NVAO erkende opleider Beoordeeld met een 8,6 door onze deelnemers

Download de brochure voor meer informatie over het programma, onderwerpen, docenten, deelnemersprofiel, toelatingseisen en praktische informatie.

 

De controller is dé bedrijfsvoeringsadviseur en businesspartner van het topmanagement of het bestuur: zij brengen inzichten en vaardigheden die geen andere rol in de organisatie brengt. Met kennis van financiële instrumenten en processen leiden zij de doelmatigheidsdiscussie en begeleiden ze financiële en niet-financiële grootschalige veranderingen in het onderwijs. Je organisatie stelt eisen aan prestaties, professionaliteit en kwaliteit. Flexibilisering staat hoog op de agenda.

Vanuit je financiële expertise heb je een belangrijke rol in de organisatie en sta je je bestuur bij in het nemen van strategische beslissingen. Je functie wordt steeds belangrijker en ontwikkelt zich naar een meer strategische bedrijfsvoeringadviseur en businesspartner: de moderne business controller.

In vijf dagen wordt je aan de hand van theorie, praktijkcases en concrete vragen van de deelnemers meegenomen in de uitdagingen van de controller in het onderwijs.

Wil je?

 • Als professional beter uit de verf komen?
 • Effectiever invloed uitoefenen in jouw organisatie?
 • Meer kennis van nieuwe concepten en technieken van finance & control?
 • Gerichter kunnen bijdragen aan de uitdagingen in het onderwijs?
Dan is deze leergang echt iets voor jou!

Deze 5-daagse leergang is vooral geschikt voor mensen met ambitie die excellent willen presteren, tenminste een hbo-opleiding hebben afgerond en werken als financieel medewerker, controller of manager in de onderwijssector. Als je al een tijdje in een andere sector werkzaam bent als financieel specialist, en je wil de overstap maken naar het onderwijs, dan is deze leergang ook zeer interessant. Als je vanuit projectmanagement of advies de overstap naar controller maakt, heeft deze leergang eveneens veel te bieden.

De leergang Controller in het Onderwijs is bestemd voor:

 • Financieel managers
 • Controllers Onderwijs
 • Managers Finance & Control
 • Hoofden Bedrijfsvoering
 • En voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van management control van beleid en beheer in het onderwijs.

In vijf modules word je aan de hand van theorie, praktijkcases en concrete vragen van de deelnemers meegenomen in de uitdagingen van de controller in het onderwijs.

Module 1: Management control
Elke organisatie wordt ‘op koers gehouden’ door een samenhangend geheel van instrumenten: beheersing, verantwoording, toezicht en risicomanagement. Het gaat hierbij om het beïnvloeden van het gedrag van mensen in de organisatie om de doelstellingen van de organisatie op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Dit is het zogenaamde management control systeem. Deze module biedt inzicht in een aantal verschillende bestaande en min of meer traditionele concepten van management control binnen en buiten het onderwijs.

 

Er is vooral aandacht voor inspirerende:

 • Andere vormen van sturing (tweebenig).
 • Andere vormen van informatie (effectmeting, proxy measures, perceived values).
 • Andere vormen van control (meer extern).
 • Andere vormen van organiseren (professionele ruimte).
 • En andere steeds belangrijker wordende bedrijfsprocessen (exploratief).

 

Voor een ambitieuze bedrijfsvoeringadviseur in een veranderende en vernieuwende organisatie, zullen deze inspirerende mogelijkheden zeer welkom zijn voor de te voeren dialoog met het bestuur, het topmanagement, de medewerkers en de relevante stakeholders.

Module 2: Shift Happens
Met steeds meer verantwoordelijkheden in het onderwijs in een veranderende maatschappelijke context, verandert ook de sturing en control van de organisatie. In je werk heb je je daartoe te verhouden. Na jaren van decentralisatie is er een overload aan bureaucratisering zonder dat de belangrijke beheersingsprocessen integraal worden aangepakt. De veranderende externe en interne eisen betekenen iets voor jou en je presteren: een ander rol, met andere kernwoorden en andere benaderingen. ook andere informatie, andere adviezen of andere werkprocessen om de organisatie effectiever te maken en de outcome beter.

In deze module komen de meest actuele en meest relevante ontwikkelingen voor de onderwijssector aan de orde en wat dat door voor jou als dé businesspartner van het topmanagement en bestuur betekent. De volgende onderwerpen staan op het programma:

 

 • De Nederlandse inrichting van het onderwijsveld is bijzonder, met bijzondere eisen.
 • Strategie en strategieontwikkeling, zowel financieel als niet-financieel.
 • Publieke waardecreatie door de eigen onderwijsorganisatie. Zichtbare meerwaarde van de controller in de organisatie.
 • Positionering van control in de organisatie en de effectiviteit van de controller.

 

Module 3: Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV)
De controller beoordeelt de waarde van informatie: is het genoeg om besluiten op te nemen? Een organisatie, en zeker een onderwijsorganisatie, heeft niet genoeg aan alleen financiële informatie als stuurinformatie. De controller vervult een bepalende en cruciale rol in het informatiemanagement van een onderwijsorganisatie.

 

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inrichting van een bestuurlijke informatieverzorging, inclusief de te overwinnen dilemma’s en knelpunten.
 • Rol van risico’s in de stuurinformatie.
 • Opzet, inhoud en werking van planning en control instrumenten, zowel soft als hard controls.
 • De rol van (financiële en niet-financiële) kengetallen.
 • De ambitieuze controller is de spil in het informatiemanagement van een onderwijsorganisatie en zal de inzichten van deze module haast dagelijks kunnen en moeten toepassen.

 

Module 4: Financial accounting
Tijdens deze module komen de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het vlak van Management en Financial Accounting binnen de publieke en non-profit sector aan bod. De docent gaat in op thema’s als kostenanalyse, kostprijsberekening, budgettering, investeringsselectie en verslaggeving. Hierbij worden de nodige praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Tevens gaan de deelnemers zelf met cases aan de slag.

Voor een onderwijsorganisatie zijn onderwerpen als kostenanalyse en kostprijsberekening, budgettering, investeren en investeringsselectie, vermogensbehoefte en vermogensvorming zeer relevant. De controller dient een bepalende rol te vervullen in de genoemde onderwerpen. In deze module behandelen we enige veel voorkomende en enkele nieuwe technieken van accounting. De dag heeft een sterk interactief karakter. Er wordt gewerkt met meerdere cases, zowel voor het onderdeel Management Accounting (korte cases) als het onderdeel Financial Accounting (analyseren jaarverslagen).

Module 5: Inrichting van control: balans tussen professionals en beheersing
Een onderwijsorganisatie is een professionele organisatie waarbij het primaire proces plaatsvindt tussen docent en leerling/student. De doelstellingen van de organisatie zijn overstijgend en worden gerealiseerd binnen de bandbreedte van de resources. In deze module van de leergang, komt aan orde dat de controller ook de waarheid achter de cijfers laat zien, tegenwicht aan bestuurders en topmanagers moet bieden met te veel of te weinig optimisme en een eerlijke mening moet geven over strategische keuzes. De controller is bovendien in staat om snel in te spelen op relevante ontwikkelingen en trends en is daarmee dé business partner voor het bestuur en het topmanagement.

Iedere controller maakt een afweging omtrent accenten van beheersing en vrijheid. Ieder organisatie heeft waarden die bij de inrichting en de sturing voorop staan. Ieder bestuur heeft doelstellingen en interpretaties van de context. De centrale vraag van deze module is hoe het meest geschikte vorm van management control wordt ingezet en op grond van welke waarden, inzichten en discussies.

 

Docenten
Onze docenten zijn zeer ervaren control-professionals, die ook hun sporen in de onderwijssector hebben verdiend. Zij gebruiken relevante kennis en ervaring uit andere sectoren in deze leergang. Ook ontmoet je tijdens de modules verschillende gastsprekers en vakdocenten.

Prof. dr. Goos Minderman
Goos Minderman werkt al meer dan 25 jaar aan versterking van strategie en management control in de publieke en de non profitsector. Als mede oprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en als (gast-)hoogleraar Public Governance van de Non-profitsector aan de University of Stellenbosch, de Erasmus Universiteit (Esaa), de University of Central Florida te Orlando (FL) en George Mason University in Arlington/Washington (VA/DC). Maar ook in de praktijk als commissaris, toezichthouder in onderwijs, zorg en bij woningbouworganisaties heeft hij actuele ervaring met de complexe uitdagingen van publieke organisaties. Thans is hij ook voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME)

Prof. dr. Hans Bossert
Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiekprivate samenwerkingsvormen. De laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als Lector Finance & Accountancy bij InHolland en is hoogleraar aan de University of Stellenbosch, School of Public Leadership.

Drs. Esther Spetter RC
Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interim-directeur Finance & Control in het publieke en maatschappelijke domein. Haar opdrachten richten zich op het brede spectrum van control, risicomanagement en governance. Zij is toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en een stichting met maatschappelijk vastgoed.

Dr. Tjerk Budding
Tjerk Budding is een ervaren docent en onderzoeker op het vlak van accounting en control binnen de publieke en non-profit sector. Hij is als associate professor en opleidingsdirecteur verbonden aan het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam staan, waaronder zowel een Nederlandstalig als Engelstalig handboek. Tjerk Budding heeft diverse adviesfuncties, waaronder voor het ministerie van Financiën, de Rijksuniversiteit Groningen en de FAMO. Ook is hij lid van de raad van toezicht (en voorzitter van het audit committee) van een instelling voor voortgezet onderwijs.

Drs. Robert Leeftink RC
Robert Leeftink is Registercontroller en lid van het College van Bestuur van MBO Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van de controlfunctie in deze instelling na een ontvlechting. Daarvoor was hij op verschillende (directie)functies verantwoordelijk voor finance en control bij een aantal andere instellingen in de publieke sector.

Na afronding van het programma Controller in het Onderwijs ontvang je het certificaat "Controller in het Onderwijs".

Komt deze opleiding in aanmerking voor subsidie?
Kijk onder "Studiekosten" om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Is deze opleiding ook als InCompany traject beschikbaar?
Ja, Academica doet al haar opleidingen ook InCompany. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

Startmomenten

Nader te bepalen

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaatsen op onze locatie in Amsterdam, nabij het Rijksmuseum. Het adres van Academica is Weteringschans 28, 1017 SG. Wij zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

 

InCompany
Data & locatie voor InCompany studiedagen worden over in overleg ingepland. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Bereikbaarheid Academica
Openbaar vervoer
Plan je reis naar Academica via 9292 of NS.

 

Vanaf Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn we het snelst bereikbaar met metro 52. Na het uitstappen bij metrostation Vijzelgracht is het nog enkele minuten lopen naar Academica.

 

 • Vanaf Amsterdam Centraal: metro 52 richting Zuid. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.
 • Vanaf Amsterdam Zuid: metro 52 richting Noord. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.

 

Auto
Plan je reis naar Academica via Google Maps. In de omgeving zijn er bewaakte parkeergarages. Voordelig parkeren is mogelijk op P+R locaties, waarna de reis kan worden voortgezet met het openbaar vervoer. Wij adviseren de P&R RAI of P&R Noord. Metro 52 brengt je vanaf beide P&Rs naar de halte Vijzelgracht. Academica ligt op enkele minuten lopen van metrostation Vijzelgracht.

Kijk voor meer informatie over kosten en mogelijkheden op de website van de RAI.

Deze leergang kost € 4.400 (vrijgesteld van btw). Dit is inclusief het boek De veranderende rol van de public controller en toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk en exclusief arrangementskosten (o.a. lunch/koffie/thee).

Meld je eenvoudig en veilig aan in enkele minuten. Om je inschrijving succesvol te laten verlopen hebben we een aantal gegevens nodig. Na het klikken op onderstaande inschrijfknop kun je in 3 stappen je inschrijving voltooien.

Stap 1: Vul je contactgegevens in. Zo weten we wie je bent en hoe we je kunnen bereiken.
Stap 2: Vul de gegevens in die we nodig hebben voor het opstellen van een studieovereenkomst en het maken van jouw diploma of certificaat.
Stap 3: Controleer de gegevens en bevestig je inschrijving.

Na afronding van je inschrijving ontvang je binnen enkele minuten je studieovereenkomst op het door jou opgegeven e-mailadres. Bewaar deze goed.

We nemen op werkdagen binnen 48 uur contact met je op om je te verwelkomen bij Academica en uit te leggen wat je kan verwachten. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Gerelateerde opleidingen

MBA Growing Sustainable Leadership

De executive MBA voor leiders die duurzaam impact willen realiseren.

MBA titel

Eerder bekeken opleidingen

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam