Skip to content
Event

Opening academisch jaar met toonaangevende sprekers

Wetenschap door praktijk

Force for Good-Research for Impact.

Start 13:00
do 5 sep 2024
Eind 18:15
Het Concertgebouw

Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam

€ 100,-

Academica gelooft dat we kunnen bouwen aan een toekomst gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en inclusiviteit. Onze missie is een beter leven door beter onderwijs, transparant bestuur en leiderschap en focus op duurzaamheid.  
  
Om duurzaam impact te kunnen maken, is verbinding tussen onderzoek en praktijk essentieel. Academica zet met een internationaal team van onderzoekers in op praktijkonderzoek: onderwijsonderzoek van en met de onderwijspraktijk.  Wat zijn de uitdagingen? Waarom is onderzoek belangrijk? Welke mogelijkheden biedt Academica voor duurzame integratie van onderzoek en praktijk?   
 
Laat je inspireren door deze line-up in het Concertgebouw in Amsterdam. 

Tijd
Onderwerp & spreker

13.00 - 13.15

Inloop

13.15 - 13.30

Opening
Drs. Margareth de Wit MBA

13.30 - 14.00

Heropstanding van het onderwijs en onderzoek
Dirk van Damme

14.00 - 14.30

Why there is no science of teaching
Prof. dr. Carl Hendrick

14.30 - 15.00

Recht hebben kent geen garantie. Over inclusief onderwijs.
Prof. dr. Laurence Guérin & Marcel Janssen (Koninklijke Visio)

15.00 - 15.30

Pauze

15.30 - 16.00

Leiderschap als koevoet voor een duurzame gezondheidszorg 
Daniël Buth MBA & Annika van den Nieuwendijk MBA (Alumni School of Leadership & Sustainability), Prof. dr. Hans Bossert (Dean School of Leadership & Sustainability) 

16.00 - 16.30

De tweeling Governance en leiderschap 
Dr. Pieter Bootsma (Chief Value Officer Royal Flora Holland)

16.30 - 16.50

Research for Impact
Prof. dr. Laurence Guérin & prof. dr. Hans Bossert 

16.50 - 17.00

Research@School 
Sonja Broerse MSc

17.00 - 17.15

Podium Poëzie 
Jesse Laport   

17.15 - 18.15

Borrel

Heropstanding van het onderwijs en onderzoek
Dirk van Damme  

In meerdere Europese landen, waaronder Nederland en Vlaanderen, is onderwijs sinds de eeuwwisseling in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Symptomen zijn de dalende tendens in internationale testen, maar evenzeer het schrijnende lerarentekort. Gewoon voortdoen zoals we bezig zijn, is geen optie. Een heropstanding van onderwijs is alleen mogelijk wanneer we een aantal zaken fundamenteel herdenken. Essentieel zal zijn dat we anders naar scholen als leeromgevingen en naar leraren als professionals gaan kijken 

Dirk Van Damme begon zijn academische carrière als docent. Hij doceerde op verschillende instelling voor hoger onderwijs in binnen-en buitenland. Tussen 2004 en 2008 diende Van Damme als kabinetschef van de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. Van 2008 tot mei 2021 was hij hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vanaf juni 2021 vervult hij de rol van onderzoekshoofd bij het Center for Curriculum Redesign, een onderwijsgerelateerde organisatie die voortkomt uit Harvard University in de Verenigde Staten. In december 2022 werd Van Damme door de Vlaamse regering aangesteld om een Commissie van Wijzen te leiden, die zich onder andere richtte op het moderniseren van het school- en personeelsbeleid, evenals het aanpakken van het lerarentekort.  


Why there is no science of teaching  - Deze presentatie is in het Engels
Prof. dr. Carl Hendrick


We hebben de afgelopen 100 jaar veel geleerd over hoe leren in zijn werk gaat en over de fundamentele aard van de cognitieve architectuur. De toepassing van die kennis is echter niet zo eenvoudig en er is nog steeds veel discussie over wat de meest effectieve onderwijsmethoden zijn. Een groot deel daarvan is te wijten aan het feit dat veel onderwijsexpertise onzichtbaar is en dat dingen die aan de oppervlakte lijken te werken, niet echt leiden tot langetermijn leren. Er zijn echter wel een aantal 'best bets' die we kunnen toepassen om de beste leerresultaten voor onze studenten te behalen. 

 

Prof. dr. Carl Hendrick werkt als professor evidence-informed leren en lesgeven bij Academica waar hij zich richt op het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. Hij was 18 jaar lang leraar Engels in het secundair onderwijs in verschillende contexten en voltooide zijn doctoraat in onderwijs aan King's College in Londen. Hij is o.a. co-auteur van 2 bestsellers en prijswinnende boeken over onderwijs: How Learning Happen met Paul Kirschner en How Teaching Happens met Paul Kirschner en Jim Heal. Dit laatste boek werd onlangs in het Nederlands vertaald. 


Recht hebben kent geen garantie. Over inclusief onderwijs.
Prof. dr. Laurence Guérin & Marcel Janssen (Koninklijke Visio) 

 

Marcel en Laurence laten in hun korte lezing “Recht op onderwijs is geen garantie voor recht op onderwijs” de kloof tussen recht en praktijk zien. Ook als alle studenten (nationaal en internationaal) wettelijk recht hebben op goed onderwijs, betekent dit niet per se dat zij goed onderwijs krijgen. Marcel legt een aantal casussen voor, die de uitdagingen laten zien waar slechtziende en blinde studenten in de praktijk ervaren. Laurence schetst het wettelijke kader schetsen en vertelt aan de hand van onderzoek en praktijkervaring wat mbo en hogescholen kunnen doen om hun verantwoordelijkheid voor inclusieve onderwijs waar te maken. 

 

Prof. dr. Laurence Guérin – Dean van de School of Education en Society en professor Burgerschap bij Academica. 

Sinds januari 2024 is Laurence Guérin dean van de School of Education and Society van Academica. Tevens is zij professor Burgerschap. Als nevenfunctie is ze lid van de Raad van Toezicht van het ROC Midden Nederland en bestuurslid van het Rathenau Instituut. Sinds 2019 was zij lector Wereldburgerschap aan De Haagse Hogeschool en co-directeur van het kenniscentrum Global and Inclusive Learning. En van 2017 tot 2023 was ze practor Burgerschap bij het ROC van Twente. Ze is gepromoveerd op Burgerschap in het onderwijs en heeft zich de laatste jaren ingezet als practor en lector voor het versterken van de autonomie van mbo studenten (mbo studenten zijn al burgers en staan al midden in de samenleving). Ze heeft meegewerkt als expert aan de nieuwe wettelijke eisen voor burgerschap in het mbo. Ze schreef verschillende internationale wetenschappelijke publicaties en ook praktische publicaties voor po, vo en mbo leraren. Ze initieerde en leidde het NRO-project “Democratisering van kritisch denken” waarin MBO-beroepvoorbereiding en burgerschapsonderwijs worden geïntegreerd (zie www.werkplaatsburgerschap.nl) en waar een nieuwe visie op burgerschap in het beroepsonderwijs is ontwikkeld. In het hbo heeft ze gewerkt aan het bevorderen van inclusieve participatie van studenten (van de klas tot aan de bestuurskamer). 

 

Marcel Janssen – Directeur Koninklijke Viso
Marcel Janssen is directeur onderwijs bij Koninklijke Visio, een landelijke organisatie die onderwijs, zorg en begeleiding biedt aan slechtziende en blinde mensen. Met zijn bijna 40 jaar ervaring in het onderwijs aan blinden en slechtzienden is hij een groot voorvechter van een inclusieve samenleving. 85% procent van alle leerlingen met een visuele beperking volgt het onderwijs op een school thuis nabij. Marcel is lid van de Besturenraad en toezichthouder in het onderwijs en de sociale woningbouw.

 

Leiderschap als koevoet voor een duurzame gezondheidszorg
Daniël Buth MBA & Annika van den Nieuwendijk MBA (Alumni School of Leadership & Sustainability) , Prof. dr. Hans Bossert – Dean School of Leadership & Sustainability

 

Daniël en Annika gaan onder leiding van prof dr. Hans Bossert in debat over leiderschap als sleutel tot een duurzame gezondheidszorg. Daniël benadrukt het belang van leiderschap in het ontwikkelen van duurzame zorgmodellen, waarbij hij inzichten uit zijn praktijk en onderzoek deelt. Annika van den Nieuwendijk, focust op het versterken van de sectorverbinding, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelmethoden. Samen debatteren ze over hoe leiderschap kan bijdragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg door middel van samenwerking, innovatie en duurzame praktijken. 

 

Daniël Buth MBA – Alumni School of Leadership & Sustainability 
Daniël Buth, afgestudeerd fysiotherapeut in 2019, is snel een invloedrijke figuur in de zorgsector geworden. Begin 2020 trad hij toe tot FysioNieuwland als maatschapslid, waar zijn vernieuwende aanpak opvalt. Als eigenaar van FysioNieuwland en Next Gen Fysio combineert Daniël praktijkwerkzaamheden met ondernemerschap. Zijn betrokkenheid bij de patiëntenzorg bevordert een diepgaand begrip van de sector. Onlangs behaalde hij een MBA in Leadership in Sustainability, met een focus op innovatieve verdienmodellen in de zorg, wat zijn commitment aan duurzaamheid en innovatie benadrukt. 

 

Annika van den Nieuwendijk MBAAlumni School of Leadership & Sustainability 
Annika van den Nieuwendijk is een ervaren GZ-psycholoog en psychotherapeut, en momenteel lid van de Raad van Bestuur van Pec GGZ. Momenteel richt Annika zich op het versterken van de verbinding binnen de sector, deelname aan wetenschappelijk onderzoek, en het lidmaatschap van de raad van toezicht van het kenniscentrum voor persoonlijkheidstoornissen. Ze draagt bij aan het ontwikkelen van een visie die gericht is op het verminderen van de druk op de GGZ en het creëren van een duurzamere business case voor zorginstellingen en behandelinnovatie. Onlangs heeft Annika een MBA behaald in Leadership in Sustainability, met een focus op duurzame implementatiestrategieën voor zorginnovatie. 

 

Prof. dr. Hans Bossert – Dean School of Leadership & Sustainability 
Annika van den Nieuwendijk is een ervaren GZ-psycholoog en psychotherapeut, en momenteel lid van de Raad van Bestuur van Pec GGZ. Momenteel richt Annika zich op het versterken van de verbinding binnen de sector, deelname aan wetenschappelijk onderzoek, en het lidmaatschap van de raad van toezicht van het kenniscentrum voor persoonlijkheidstoornissen. Ze draagt bij aan het ontwikkelen van een visie die gericht is op het verminderen van de druk op de GGZ en het creëren van een duurzamere business case voor zorginstellingen en behandelinnovatie. Onlangs heeft Annika een MBA behaald in Leadership in Sustainability, met een focus op duurzame implementatiestrategieën voor zorginnovatie. 

 

De tweeling Governance en leiderschap 
Dr. Pieter Bootsma – Chief Value Officer bij Royal FloraHolland

 

Pieter Bootsma, zal spreken over de essentiële rol van innovatie en duurzame groei in de sierteeltindustrie. In zijn presentatie zal hij delen hoe leiderschap bijdraagt aan het vormgeven van toekomstbestendige strategieën die waarde toevoegen aan zowel bestaande als nieuwe diensten. Pieter zal zijn ervaringen en inzichten delen over het integreren van duurzame praktijken en technologische innovaties, en hoe deze het potentieel van Royal FloraHolland versterken om wereldwijd een voortrekkersrol te spelen.

 

Dr. Pieter Bootsma heeft een PhD in Business Engineering and Management Sciences en een indrukwekkende carrière bij Air France-KLM en KLM, waar hij strategische en leidinggevende functies bekleedde. In 2020 werd hij Chief Revenue Officer (CRO) en in 2022 Chief Strategy Officer (CSO) bij Air France-KLM. In 2024 stapte hij over naar de sierteeltindustrie als Chief Value Officer bij Royal FloraHolland, gericht op waardecreatie en innovatie. Pieter is recent benoemd als voorzitter van de advisory board van de School of Leadership & Sustainability, wat zijn toewijding aan leiderschap en duurzaamheid onderstreept.

 

Podium Poëzie
Jesse Laport

Jesse Laport zal op unieke wijze de dag samenvatten. Hij is Dichter des Gelderlands; Stadsdichter van Arnhem; winnaar van De Johnny, Amai-award en Doe Maar Dicht Maar; finalist van het NK Stadsdichtersgala, SpokenFM Award en Poetry Slam. 

Podiumpoëet Laport is een hele mond vol, waaronder: gediplomeerd schrijver, artiest, dichter, docent, muzikant, acteur, redacteur, voice-over, copywriter, curator, organisator en presentator. Jesse Laport combineert zijn theaterachtergrond, entertainment en experimenteel metrum in zijn performance. Met lachen, huilen, en liever nog denken, zorgt Jesse met scherpe humor en kritische reflecties voor een onvergetelijke indruk. 

Ticket(s) kopen en personaliseren
Je kunt eenvoudig en snel een ticket via onze ticketpartner Eventix kopen.

1. Koop hieronder een ticket voor jezelf en/of collega's.
2. Tijdens het kopen dien je jouw ticket(s) te personaliseren d.m.v. naam en e-mailadres. Let op dat het ingevulde e-mailadres correct is ingevuld.
3. Na aanschaf ontvang je een mail van Eventix met daarin jouw ticket(s).

Kun je niet meer aanwezig zijn? Draag je gepersonaliseerde ticket hier over.
Ben je jouw ticket(s) kwijt? Dan kun je hier naar je ticket(s) zoeken.

Dit evenement vindt plaatst in Het Concertgebouw in Amsterdam. Actuele informatie over de bereikbaar van de locatie is te vinden op de website van Het Concertgebouw.

Adresgegevens: Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam

 

 

Koop je ticket

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam