Skip to content

De dag van de Kwaliteitscoördinator 20222

Op 24 november 2022 organiseert Academica University of Applied Sciences voor de eerste keer ‘de dag van de kwaliteitscoördinator’. Speciaal voor alle intern begeleiders, zorgcoördinatoren én kwaliteitscoördinatoren in het PO, VO en mbo. Een inspirerende en inhoudelijke dag waarin de rol van de kwaliteitscoördinator wordt uitgediept en versterkt. Een dag om kennis te vergaren, kennis te delen en heel veel collega’s te ontmoeten!

De dag biedt een gevarieerd programma met interessante sprekers waaronder orthopedagoog Dr. José Schraven, hoogleraar gedrags- en maatschappijwetenschappen Prof. dr. Laura Batstra, linguist Drs. Audrey Franssen en logopedist Rita Hoogesteijn. Daarnaast gaan we in op de drie rollen van de kwaliteitscoördinator, besteden we aandacht aan persoonlijk leiderschap en delen we best practices.

Praktische informatie

Dag: Donderdag 24 november 2022

Tijd: 09:00 - 17:30

Locatie: Barbizon palace, Prins Hendrikkade 59-72, 1012 AD Amsterdam
Kosten:

  • Early bird: € 175,- (niet meer beschikbaar)
  • Regulier: € 250,-

 

Het boek "Dit is goede didactiek" van Academica lector Dr. Greg Ashman en een bewijs van deelname zijn inbegrepen.

Het programma

Tijd Onderwerp & spreker
9.00 - 9.30 Ontvangst
9.30 - 9.45 Opening: Dr. Piet van der Ploeg (Dean Academica)
Welkomstwoord
9.45 - 10.15 De rollen van de KC'er:  Francis van Haandel MSc 
De drie rollen van de KC’er in relatie tot de beroepsstandaard van het LBBO.
10.30 - 11.00 Pauze
11.00 - 11.30 Van IB naar KC: Dave van der Geer (Directeur) & Joyce Goosens (KC’er)
Uit de praktijk van een stichting waar het allemaal begon: de Drie Koningen.
11.30 - 12.30 Masterclass 1
Maak je keuze hieronder kenbaar.
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.30 Zorgregisseur: Prof. dr. Laura Batstra
Druk en Dwars, over uit de hand gelopen indicaties in Nederland.
14.30 - 15.30 Masterclass 2
Maak je keuze hieronder kenbaar.
15.30 - 16.00 Pauze
16.00 - 16.30 Ik ben een Kwaliteitscoördinator: Imke Denissen & Marinka de Haan
Twee getuigenissen van ex-IB'ers.
16.30- 17.30

Consultatieve zorgbegeleiding bij leerlingen: Drs. Wim Meijer

Over de ondersteuning van leraren bij vragen over leerlingen die niet goed meekomen in de les.

17.30 - 18.30 Afsluitende borrel

De masterclasses

Kies twee masterclasses

We geven je graag de mogelijkheid om de masterclasses bij te wonen die voor jou het meest interessant zijn. Per masterclass tref je hier een korte omschrijving. Tijdens het aanmelden voor de Dag van de KC'er vragen we je om je voorkeur door te geven. Zo kun jij de masterclass van je keuze bijwonen en weten wij hoeveel plekken we moeten reserveren. 

Persoonlijk leiderschap als kritische succesfactor

Drs. Margareth de Wit MBA

 

Als professional is het essentieel dat je leiding geeft aan je eigen ontwikkeling. Dit betekent focus en het tonen van persoonlijk leiderschap. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle professionals een kritische succesfactor (hefboom) voor zichzelf weten te identificeren en deze gericht inzetten voor hun team om een maximale bijdrage te kunnen leveren. Leiderschapsexpert Drs. Margareth de Wit MBA neemt je mee en stelt je kritische vragen.

Didactiek en Pedagogiek

Dr. Piet van der Ploeg

 

Sinds lange tijd doet zich een merkwaardige ontwikkeling voor in het onderwijs. Het wordt steeds gebruikelijker om pedagogiek en didactiek te scheiden en om dimensies of aspecten van goed leraarschap van elkaar te onderscheiden in afzonderlijke taken waarvoor specifieke expertises, instrumenten, materialen enz. nodig heten te zijn. Vaak worden afzonderlijke taken bovendien van de leraar afgezonderd en gedelegeerd naar specialisten. Wat is er gaande, waardoor komt het, waarom is het een ernstig probleem en wat kunnen we eraan doen?

Gedragsproblemen zijn onderwijsproblemen

Caroline Verlee MSc

 

Volgens de OESO behoren de Nederlandse klassen tot de wanordelijkste en rumoerigste ter wereld. Dat heeft negatieve gevolgen voor het leerrendement (minder effectieve lestijd) en voor het welbevinden van de mensen in die klas, waaronder de leraren (problemen met gedrag is een belangrijke reden waarom leraren het onderwijs verlaten). Een goede gedragscultuur in de school tot stand brengen kan dus een groot verschil maken in het onderwijs dat we aan leerlingen kunnen bieden.

Cultuur van leren en gedrag

Michaela docenten

 

In Wembley in Londen staat Michaela Community School, een school die staat voor steengoed onderwijs en maximale kansen voor elk kind, ongeacht de achtergrond. Ze boeken uitzonderlijke resultaten door middel van een stevige cultuur van leren en gedrag. Twee Michaela experts vertellen vanuit hun praktijkervaring over hoe ze dit op Michaela doen. (In het Engels)

Rekenen aanleren

Debbie Dussel MEd


Naar ambitieus rekenonderwijs, alle kinderen een 10! Als je goed kan rekenen heb je goed rekenonderwijs gehad. Hoe ziet ambitieus rekenonderwijs eruit? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Heldere doelstellingen, een goed opgebouwde leerlijn en leraren met een gevulde gereedschapskist. Een kritische blik op rekenonderwijs met inzichten om duurzaam je rekenonderwijs te veranderen.

Alles begint met taal

Drs. Audrey Franssen & Rita Hoogesteijn 

 

Lesgeven begint met taalbegrip. Taal is de basis waarop begrip gebouwd wordt. Op het moment dat de leerling de taal niet goed oppakt heeft dit grote gevolgen voor het begrijpen van de les. Vanuit de kennis die is opgedaan met leerlingen met een taalbeperking wordt er gekeken naar hoe er taalvriendelijk onderwijs kan worden gegeven.

Taal aanleren

Dr. Jose Schraven


Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (ZLKLS) is een preventieve instructiemethodiek met als doel het eigen handelen effectiever te maken. Het is een denkkader over de opbouw en samenhang van lezen en spellen voor de professional en kan bij iedere methode gebruikt worden. Het gaat zowel om de inhoud (basiskennis van de elementen van lezen en spellen) en vorm van de instructie als het modelgedrag van de professional. Inzicht in het lees-spellingproces is een noodzaak om heldere, sobere instructie te kunnen geven aan de kinderen of feed back te kunnen geven door IB-ers aan de collega’s in de school. De inhoud beslaat groep 2 tot en met 8. Men bouwt altijd verder op wat eerder geleerd is. Er ontstaat een heldere rode draad door de school. Door de eenduidige taal wordt verwarring bij kinderen voorkomen.
Tevens biedt de methodiek een denkkader om gericht naar methodes, materialen en toetsen te kijken.

Het Nederlands Kennis Curriculum: kennisrijke kansen voor alle leerlingen

Alex Koks MEd


De laatste decennia heeft onderwijsverbetering zich sterk gericht op de klaspraktijk. Dit is natuurlijk heel belangrijk, maar daarbij wordt soms vergeten dat ook wat er onderwezen wordt cruciaal is. Hirsch (2016) heeft daarbij gewezen op het belang van kennis in een curriculum om gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen. Deze nadruk op kennis komt ook overeen met wat we weten uit onderzoek over hoe we leren (Willingham, 2021).

 

Omdat er echter nog geen kenniscurriculum bestaat in Nederland, hebben vier stichtingen (Flores, Opmaat Groep, Primo Schiedam, WIJS!) en Academica University of Applied Sciences het initiatief genomen zelf een kennisrijk curriculum te ontwerpen voor groep 1 tot 8. In deze sessie presenteert Alex Koks de theoretische basis, de inhoud en structuur van het NKC en wat het betekent voor de kwaliteitscoördinator om curriculumgericht te werken met een team vanuit een kenniscurriculum.  


 

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam