Skip to content
Terug naar overzicht

We moeten de zorg toekomstbestendig maken

In gesprek met Vincent Eversdijk
Academica
Auteur Academica
Laatst gewijzigd 24 april 2023
Leestijd 6 minuten
Twitter LinkedIn

Vincent Eversdijk is financial in de zorg en adviseur in de gezondheidszorg. Van de verplegers om de hoek tot in de grote ziekenhuizen. Daarnaast is hij actief in verschillende gremia in de sector. Eversdijk is ook docent bij Academica. Wij stellen hem graag aan je voor.

 

Passie voor de zorg

Eversdijk koos voor de zorg omdat het financiële aspect, het cijfermatige, hem interesseerde, maar daarachter zit meer. “Ik heb een spierziekte en vanaf kinds af aan loop ik al bij verschillende zorginstellingen rond. De combinatie van aan de ene kant het financiële en aan de andere kant de sector waar ik veel mee te maken heb, heeft ervoor gezorgd dat de zorg mij dermate gegrepen heeft dat ik daar heel veel tijd – zakelijk gezien – in doorbreng.” Eversdijk begint met te benadrukken dat we best wel trots mogen zijn op onze gezondheidszorg. “We hebben een van de beste systemen in heel de wereld.”

 

Wat ons te doen staat is het goede behouden en betaalbaar maken, zodat we er ook in de toekomst gebruik van kunnen maken.

 

De zorg in ontwikkeling

De zorg is een van de grootste sectoren in Nederland, waar heel veel mensen werkzaam zijn, maar ook gebruik van maken. Eversdijk beschrijft de ontwikkeling die hij ziet: “Het gebruik van zorg neemt hand over hand toe. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de vergrijzing die gaande is, maar ook dat er steeds meer mogelijk is. We kunnen steeds meer en maken daar ook gebruik van. Met als gevolg dat de zorg steeds duurder wordt.” Eversdijk beschrijft dat de financiële middelen die nodig zijn om de zorg te bekostigen hoger en hoger worden en dat dit een steeds groter probleem wordt. Volgens Eversdijk moeten we het geld in de zorg steeds doelmatiger gaan gebruiken.

 

Preventie

Een doelmatige besteding van geld begint met preventie: hoe voorkom je dat je zorg nodig hebt? “Voorkomen is beter dan genezen,” aldus Eversdijk. "Preventie is iets waar we de komende jaren steeds meer op in gaan zetten en waar we de afgelopen jaren al veel tijd en energie in hebben gestopt. Dit zien we terug in allerlei campagnes, vaak ondersteund door zorgverzekeraars.”

 

Als we gezonder leven, hebben we minder gezondheidszorg nodig, omdat we gezonder zijn, maar ook gelukkiger.

 

Zorg dichterbij organiseren 

Met alleen preventie zijn we er niet volgens Eversdijk. We moeten ook kijken hoe we de zorg dichterbij huis kunnen organiseren. “We gaan de zorg steeds beter bekijken binnen de omgeving van de client en patiënt. Dat is een ontzettend ingewikkeld thema, want hoe doe je dat nu slim en handig? En kun je wel zoveel druk neerleggen bij familie bijvoorbeeld?” Het is volgens Eversdijk geen eenvoudig onderwerp, maar wel onderwerp van gesprek.”

 

Verantwoording

Als de zorg verstrekt is gaat het ook over de vraag: hoe verantwoord je daar dan over? Hier zijn volgens Eversdijk echt nog slagen in te maken, bijvoorbeeld dat verantwoording niet vijf keer opgesteld hoeft te worden, maar één keer. Het kan dan ook gaan over de vraag hoeveel controle erop moet. “Moet je bij de verantwoording altijd de verpleger of arts benaderen? Of kan je dat ook op een slimmere manier doen?” Eversdijk verwacht dat dit soort ontwikkelingen de komende tijd verder zullen versnellen.

 

Stel dát er geld is, kan je dan de zorg nog wel geven door een tekort aan kwalitatief deskundig personeel?

 

Personeelstekort en digitalisering

Dan is er ook nog het personeelstekort. Volgens Eversdijk wordt dat vraagstuk steeds knellender. “Het personeelstekort roept vragen op: kun je op een slimmere manier meer zorg leveren met dezelfde hoeveelheid verpleegkundigen of doktoren?” Eversdijk denkt dat digitalisering in sommige situaties een uitkomst kan zijn. “Als je goede digitale systemen hebt kun je met cameratoezicht bijvoorbeeld in een verpleeghuis het aantal valse alarmeringen omlaag brengen. Dat zorgt ervoor dat je niet twee nachtwachten nodig hebt, maar dat je met minder mensen hetzelfde werk kan doen.” Wel benoemt Eversdijk dat ook digitalisering niet het ultieme recept is om alle problemen in één keer op te lossen. "Het gaat in de gezondheidszorg altijd over oplossingsrichtingen. Dit is een combi van verschillende oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat we de zorg op een betere, toekomstbestendige meer duurzame manier kunnen organiseren.”

 

Digitalisering is niet het ultieme recept om alle problemen in één keer op te lossen.

 

Goed leiderschap in de zorg

Het leidinggeven aan dit soort grote vraagstukken vraagt goed leiderschap. Maar wat is dan goed leiderschap in de zorg? Volgens Eversdijk begint het met weten wat er op de werkvloer speelt.“Weet wat de dilemma’s zijn en waar de verpleegkundige of die andere zorgmedewerker tegenaan loopt. Daarnaast moet een leider in de zorg context hebben, visionair zijn en weten waar het naar toegaat. Hoe krijg je de organisatie mee? Hoe ga ik dat op een goede manier doen? Hoe zorg ik dat er niet een heleboel weerstand ontstaat?

 

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dat moeten we niet willen, dan lopen we vast. Is het niet op personeelsgebied, dan is het wel op financieel gebied.

 

Samenwerking met ketenpartijen

Bij veranderingen in de zorg is het volgens Eversdijk belangrijk om te kijken met wie – buiten je eigen organisatie – je de zorg gaat organiseren. Dat zijn niet alleen de zorgorganisaties, maar ook commerciële partijen, woningcoöperaties en gemeentes. “Je hebt een heleboel ketenpartijen nodig om samen met elkaar dat nieuwe landschap te bouwen. Dat vergt vaardigheden van een leider, want hoe ga je de samenwerking zoeken? Hoe ga je om met de risico’s die daaruit voortvloeien? En hoe zorg je dat de risico’s juist voorwaarden zijn om het succes te bereiken?”

 

En de politiek?

Eversdijk vindt dat de politiek zal moeten besluiten of we marktwerking willen verminderen of vermeerderen. “Waarbij ik wel durf te stellen dat – los van wat de politieke uitkomst is marktwerking ons best ook wel wat heeft gebracht in dit land. Tuurlijk moet je de excessen ervan voorkomen.” Eversdijk vindt dat de politiek van de zorg niet alleen een geldvraagstuk moet maken.

 

Natuurlijk blijft geld een rol spelen, maar ik denk dat we veel meer met elkaar moeten kijken hoe we de zorg toekomstbestendig en duurzaam kunnen maken.

 

“De overheid moet een faciliterende rol nemen. Binnen het huidige stelsel is er veel mogelijk, laten we dat alsjeblieft met elkaar uitvoeren, zonder dat we een complete systeemdiscussie oproepen. Voor je het weet zijn we ik weet niet hoeveel jaren bezig met het systeem te veranderen, in plaats van hoe we zorg verlenen in Nederland.”

Vincent Eversdijk is als partner verbonden aan BDO Advisory B.V (publieke sector - gezondheidszorg) en is docent bij onze MBA en Controller opleidingen

Eerder bekeken opleidingen

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam