Skip to content

Close Reading verdieping

Voor leraren die de leergang Close Reading eerder hebben gevolgd en zich hierin verder willen ontwikkelen.

Download brochure Vrijblijvend advies
Close Reading verdieping
Alle opleidingen geheel evidence-informed NVAO-erkende opleider Beoordeeld met 8,3

In het kort

Als vervolgstap op de leergang Close Reading heeft Academica een verdiepingsleergang van vier bijeenkomsten. Aan het einde van dit verdiepende traject zijn de leerkrachten beter in staat om bij rijke, complexe teksten doelgerichte Close Reading lessen te ontwerpen. Bij de Close Reading lessen wordt een geïntegreerde aanpak gehanteerd waarbij er gewerkt wordt aan kennis over de wereld en doelen van de vier taaldomeinen, mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalverzorging.

 

Het is aan te bevelen om deze verdieping te volgen na het afronden van de leergang Close Reading.

Heb je bij een andere aanbieder close reading gedaan, neem dan contact met ons op om een inschatting te krijgen of dit programma voor jouw team geschikt is.

De leesvaardigheid van leerlingen in het PO geeft reden tot zorg (Staat van onderwijs, 2022).

 

Inmiddels beschikken we vanuit wetenschappelijk onderzoek over voldoende kennis van effectieve leesinterventies. Deze interventies komen samen in de aanpak van Close Reading.

Inhoud

In deze leergang staat een verdieping op dit thema nader uitgewerkt. Het doel van dit programma is het uitbreiden van didactische vaardigheden en werkvormen zodat de leerlingen in de klas leren om zelfstandig een tekst te leren begrijpen en diep begrip opbouwen. Daarbij wordt gewerkt aan het:

 • Herkennen van en reflecteren op tekststructuren en betekenis van taal
 • Aanbieden van verschillende tekstsoorten
 • Uitbreiden van de didactische vaardigheden waarmee de leerkracht zowel de leesvaardigheid als de mondelinge- en de schriftelijke taalvaardigheid van de leerlingen versterkt
 • Verzorgen van een beredeneerd aanbod van taaldoelen
 • Monitoren van de ontwikkeling van leerlingen en de doorgaande leerlijnen

Optioneel: Lesbezoeken
Na het traject bestaat de mogelijkheid dat een kerndocent van Academica de leraren verder begeleidt bij de implementatie van Close Reading. Dit gebeurt via lesobservaties tijdens klasbezoeken. Gedurende les observeert de kerndocent de leraar in zijn of haar close reading les en geeft na afloop daarvan feedback en waar nodig coaching. Op basis hiervan kan de leraar weer een concrete stap verderzetten in de implementatie van close reading.

Praktische informatie

Bijeenkomsten

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Twee bijeenkomsten vinden op locatie plaats onder begeleiding van een van onze kerndocenten/adviseurs. De twee andere bijeenkomsten worden door de deelnemer – in eigen tijd – in de online omgeving van Academica gevolgd.

 

Locatie en data
De locatie en data worden in overleg bepaald.

De bijeenkomsten kunnen op eigen locatie of bij Academica, in Amsterdam, plaatsvinden.

 

Kosten

Neem contact met ons op.

Vrijblijvend advies voor jouw school?

Vraag adviesgesprek aan

Programma

Bijeenkomst 1 - Tekststructuur en tekstkwaliteit
Door goed zicht te hebben op de verschillen in tekststructuur kun je als leerkracht kwalitatief goede CR leessessies ontwerpen en doelbewust didactisch handelen tijdens de lessen.

 • Je leert tekststructuren te herkennen en structuurgerichte tekstgerichte vragen te formuleren
 • Je leert structuur specifieke graphic organizers in te zetten voor gesprekactiviteiten en schrijfopdrachten
 • Je leert leesstrategieën op de tekststructuur af te stemmen
 • Je leert kwalitatief goede rijke teksten te selecteren
 • Verwerkingsopdrachten bijeenkomst 1 met feedback van de trainer

 

Bijeenkomst 2 - Effectieve leesdidactiek

 • Je kan responsief lesgeven met de doelen en het GRRIIM als uitgangspunt
 • Je leert stukjes tekst te selecteren die je doelgericht gaat modellen
 • Je leert het GRRIM bij de drie leessessies in te zetten
 • Verwerkingsopdrachten bijeenkomst 2 met feedback van de trainer
Bijeenkomst 3 - Diepe woordenschat en domeinkennis
  • Je leert een reeks van lessen te ontwerpen waarbij diepe woordenschat en wereldkennis mede ontwikkeld wordt.
  • Je vergaart kennis over de nieuwste inzichten rondom woordenschatonderwijs en hoe dit onderdeel uitmaakt van de lessenserie close reading
  • Je leert hoe close reading een plek kan krijgen binnen de zaakvakken en /of het thematisch onderwijs.
  • Verwerkingsopdrachten bijeenkomst 3 met feedback van de trainer

Bijeenkomst 4 - Referentieniveaus, taaldomeinen en leerlijnen taal
 • Je krijgt zicht op de leerlijnen taal en kunt deze naast je CR lessen leggen
 • Je leert hoe je onderdelen van het curriculum in samenhang kunt aanbieden als een betekenisvol geheel
 • Je leert hoe de leerlingen de kennis en vaardigheden die ze tijdens de lessen van de taalmethode aangeboden krijgen betekenisvol kunnen toepassen tijdens de leessessies van close reading
 • Verwerkingsopdrachten bijeenkomst 4 met feedback van de trainer

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam