Skip to content

Onderzoek

Onderzoek met en voor de praktijk

Onderwijsonderzoek ís toegepast onderzoek: alles wat we doen moet nuttig zijn voor de praktijk, de praktijk versterken, Deze relatie tussen praktijk en onderwijsonderzoek wordt versterkt door onderzoek te benaderen als tweerichtingsverkeer waarbij de kenmerken van beide kanten goed begrepen worden. Academica zet daarom in op praktijkgericht onderzoek met en voor de praktijk:

 

Onderzoek dat voortkomt uit een vraagstuk in de onderwijspraktijk, dat stakeholders betrekt bij het onderzoeken hiervan en dat bijdraagt aan zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsonderzoek wat inzet op de emancipatie van de onderwijsprofessional.

Advies aanvragen Of bel 020 - 52 17 400
Image

Maak kennis met onze verschillende expertises

Gedrag

Op veel scholen is het gedrag van leerlingen verre van gewenst. Dit heeft een enorme impact op een breed scala aan zaken zoals veiligheid, academische vooruitgang, welbevinden, uitval van personeel. De school is de wieg van onze beschaving, samenleving en mensheid. Als de school lijdt, lijden we allemaal.

Hoe creëren succesvolle leraren omgevingen waarin goed gedrag het meest waarschijnlijk is? Wat betekent dit voor mijn onderwijspraktijk?

Welke voorbeelden en factoren spelen hierbij een belangrijke rol?

Welke rol spelen schoolleiders hierbij?

Wat kunnen we leren van de meest succesvolle scholen? Is dit duurzaam of reproduceerbaar? Wat zijn de grenzen van dit proces?

Samen met scholen gaan we op zoek naar antwoorden op concrete vragen die spelen rondom gedrag in de praktijk.

Didactiek

Kennis van en inzicht in leren lesgeven is van onschatbare waarde voor het effectief leren van onze leerlingen. Tegelijkertijd: niet alles werkt altijd en overal.

Ondanks bijna 70 jaar robuust bewijs uit de cognitieve wetenschap over hoe leren werkt, is er nog steeds heel weinig bekend over hoe dat bewijs toe te passen waar het ertoe doet (Perry, 2021). Dit komt voort uit het gegeven dat veel onderzoek naar hoe leren werkt is gedaan in laboratoria gescheiden van de lespraktijk.

Om beter te begrijpen wat werkt, is het van belang om hier onderzoek naar te doen in samen met de praktijk. Het gaat erom dat we antwoorden proberen te vinden op de vragen die voortkomen uit de onderwijspraktijk om zo leerkrachten in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen in hun eigen klaslokalen.

Leiderschap

Wanneer leiders in onderwijs beter begrijpen wat onderwijskundige principes in theorie inhouden en in staat zijn om deze theorieën in de praktijk te herkennen, zal dit van invloed zijn op hun vermogen om leraren te ondersteunen bij het toepassen van dergelijke theorieën in het klaslokaal.

Het is van belang onderwijsleiders en leraren te helpen om kritische consumenten te worden van benaderingen over lesgeven en leren die zijn geïnformeerd door inzichten uit de onderwijswetenschappen.

Door beter te begrijpen hoe leren werkt en hoe de toepassing hiervan werkt, hoe beter keuzes gemaakt kunnen worden in de implementatie van de visie en ambities van een school om effectief les te kunnen geven.

Gelijke kansen

Gelijke kansen blijken nog steeds een uitdaging in onderwijs en maatschappij.

Met welke uitdagingen worden minderheidsgroepen geconfronteerd in het onderwijsstelsel?

Op welke wijze kunnen we ons onderwijs zo vormgeven dat de culturele achtergrond en diversiteit van leerlingen worden erkend en gewaardeerd?

Welke rol spelen hoge verwachtingen van leraren voor alle studenten bij kansengelijkheid?

Hoe zien hoge verwachtingen eruit in ons onderwijs?

Hoe kunnen we daar beter op inzetten?

Curriculum

Meer informatie volgt.

Onderzoek in vier vormen

Workflow Coaching Target Arrow advies

Advies

Een analyse, een diagnose of advisering op bepaald punt zonder specifieke school-eigen vraagstelling.

hourglass 1

Korte duur

result resultaat Business Climb Top 1

Antwoord op een vraag die speelt

School Teacher support onderzoekende leraren

Support onderzoekende leraren

Incidentele of structurele ondersteuning van leerkrachten die onderzoek doen.

hourglass 1

Wisselend

result resultaat Business Climb Top 1

Ondersteuning voor onderzoekende docenten

Study Book master opleiding

Masteropleiding

Docenten worden opgeleid om onderzoek te doen.

hourglass 1

Lang

result resultaat Business Climb Top 1

Meer onderzoeksexpertise op school

Target Path structurele samenwerking

Structurele samenwerking

Academica fungeert als onderzoek- en trajectpartner voor de school.

hourglass 1

Lang

result resultaat Business Climb Top 1

Een zeer kundige sparringspartner

Professoren

Christine Rubie-Davies, Professor
Christine Rubie-Davies Professor

Christine Rubie-Davies heeft haar sporen verdiend in het onderwijs, zowel in het lesgeven als in het onderzoek, en werd in 2023 benoemd tot Lid in de Orde van Verdienste van Nieuw-Zeeland voor haar diensten aan het onderwijs. Ze werkte 20 jaar in het basisonderwijs voordat ze hoogleraar werd aan de Universiteit van Auckland. Ze is de auteur van "Becoming a High Expectation Teacher-Raising the Bar" (2014) en is een gerenommeerde onderzoeker en spreker-zowel in Nieuw-Zeeland als internationaal.

Dr. Carl Hendrick, Professor
Dr. Carl Hendrick Professor

Carl Hendrick heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent en head of learning & research. Hij is mede-auteur van "How Learning Happens: Seminal Works in Teaching and Teacher Effectiveness and What They Mean in Practice" en andere invloedrijke boeken.

Prof. dr. Orhan Agirdag, Lector
Prof. dr. Orhan Agirdag Lector

Orhan Agirdag is hoogleraar onderwijswetenschappen. Samen met zijn onderzoeksteam onderzoekt hij maatschappelijke thema’s in het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op lerarenopleidingen, meertaligheid en digitalisering.

Prof. Tom Bennett, Lector
Prof. Tom Bennett Lector

Tom is oprichter en directeur van ResearchED, heeft vele boeken op zijn naam staan (o.a. Running the Room: The Teacher’s Guide to Behaviour) en is adviseur op het gebied van gedrag voor het departement Onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Tom zal zich samen met de beroepspraktijk en ons (onderzoeks)team inzetten voor onze missie: een beter leven door beter onderwijs.

Dr. Jim Heal, Professor
Dr. Jim Heal Professor

Jim Heal brengt meer dan twintig jaar ervaring in het onderwijs met zich mee als leraar, schooldirecteur, onderzoeker en schrijver. Hij werkt momenteel bij Deans for Impact, een nationale non-profitorganisatie die samenwerkt met universiteiten in de Verenigde Staten om principes van cognitieve wetenschap in de lerarenopleiding te integreren. Daarvoor was hij Directeur van Praktijk bij Research Schools International van de Harvard Universiteit, waar hij werkte aan het verbinden van onderzoek en praktijk op school- en systeemniveau. Hij heeft een masterdiploma in Schoolleiderschap en een doctoraat in Onderwijsleiderschap van de Harvard Graduate School of Education, en is mede-auteur van "How Teaching Happens: Seminal Works in Teaching and Teacher Effectiveness and What They Mean in Practice ."

Prof. dr. Daniel Muijs, Lector
Prof. dr. Daniel Muijs Lector

Het ontwikkelen van empirisch onderbouwd onderwijs van de hoogste kwaliteit en ondersteuning voor scholen en leraren. Specialiteiten: onderwijsonderzoek, leading schools en effectieve pedagogie.

Dr. Piet van der Ploeg, Dean School of Education & Society
Dr. Piet van der Ploeg Dean School of Education & Society

Als Lector (onderzoeker) Pedagogiek en Filosofie van onderwijs, opvoeding en jeugdzorg houd ik me bezig met de bevordering van de oordeelkundigheid van professionals in educatieve en pedagogische contexten. Verder ontwikkel en verzorg ik cursussen, trainingen en opleidingen. Ik ben daarnaast hoofddocent Onderwijs- en Wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen onder meer Lector Daltononderwijs aan de Saxion en hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

Sonja Broerse MSc., Researchmanager
Sonja Broerse MSc. Researchmanager

Sinds 2020 ben ik werkzaam bij de school of Education & Society bij Academica UOAS. Ik heb een aantal jaar als strategie-en programmamanager gewerkt en ben per 1 december 2022 benoemd als Research Manager. In de jaren daarvoor heb ik ruime ervaring opgedaan in verschillende rollen in het funderend onderwijs. Ik lever graag een bijdrage in het streven naar continue verbetering van leerprocessen op alle lagen in de organisatie. Verbinding van onderzoek en praktijk is daarbij mijn inziens essentieel voor duurzame professionalisering en verbetering van de onderwijspraktijk. Kernwoorden: Leren in organisaties, feedbackprocessen, kansengelijkheid, onderzoek, hoge verwachtingen, effectief lesgeven.

contact hoofden

Contact met adviseurs

Al meer dan 600 organisaties hebben zich met Academica succesvol verder ontwikkeld. Ook voor jullie vraagstuk hebben wij een antwoord. Eerst even vrijblijvend sparren? Geen probleem, daar maken we graag tijd voor.

Neem voor al je vragen, een eerste kennismaking of een offerte vrijblijvend contact op met Anna-Sophie of Selma.

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam