Skip to content

Onderzoek met en voor de praktijk

Onderwijsonderzoek ís toegepast onderzoek: alles wat we doen moet nuttig zijn voor de praktijk: de praktijk versterken.

De relatie tussen praktijk en onderwijsonderzoek wordt versterkt door onderzoek te benaderen als tweerichtingsverkeer waarbij de kenmerken van beide kanten goed begrepen worden. Academica zet daarom in op praktijkgericht onderzoek met en voor de praktijk. Onderzoek dat voortkomt uit een vraagstuk in de onderwijspraktijk, dat stakeholders betrekt bij het onderzoeken hiervan en dat bijdraagt aan zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsonderzoek wat inzet op de emancipatie van de onderwijsprofessional.

Advies aanvragen Of bel 020 - 52 17 400
Image

Maak kennis met onze verschillende expertises

Gedrag

Op veel scholen is het gedrag van leerlingen verre van gewenst. Dit heeft een enorme impact op een breed scala aan zaken zoals veiligheid, academische vooruitgang, welbevinden, uitval van personeel. De school is de wieg van onze beschaving, samenleving en mensheid. Als de school lijdt, lijden we allemaal.

Hoe creëren succesvolle leraren omgevingen waarin goed gedrag het meest waarschijnlijk is? Wat betekent dit voor mijn onderwijspraktijk?

Welke voorbeelden en factoren spelen hierbij een belangrijke rol?

Welke rol spelen schoolleiders hierbij?

Wat kunnen we leren van de meest succesvolle scholen? Is dit duurzaam of reproduceerbaar? Wat zijn de grenzen van dit proces?

Samen met scholen gaan we op zoek naar antwoorden op concrete vragen die spelen rondom gedrag in de praktijk.

Didactiek

Kennis van en inzicht in leren lesgeven is van onschatbare waarde voor het effectief leren van onze leerlingen. Tegelijkertijd: niet alles werkt altijd en overal.

Ondanks bijna 70 jaar robuust bewijs uit de cognitieve wetenschap over hoe leren werkt, is er nog steeds heel weinig bekend over hoe dat bewijs toe te passen waar het ertoe doet (Perry, 2021). Dit komt voort uit het gegeven dat veel onderzoek naar hoe leren werkt is gedaan in laboratoria gescheiden van de lespraktijk.

Om beter te begrijpen wat werkt, is het van belang om hier onderzoek naar te doen in samen met de praktijk. Het gaat erom dat we antwoorden proberen te vinden op de vragen die voortkomen uit de onderwijspraktijk om zo leerkrachten in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen in hun eigen klaslokalen.

Leiderschap

Wanneer leiders in onderwijs beter begrijpen wat onderwijskundige principes in theorie inhouden en in staat zijn om deze theorieën in de praktijk te herkennen, zal dit van invloed zijn op hun vermogen om leraren te ondersteunen bij het toepassen van dergelijke theorieën in het klaslokaal.

Het is van belang onderwijsleiders en leraren te helpen om kritische consumenten te worden van benaderingen over lesgeven en leren die zijn geïnformeerd door inzichten uit de onderwijswetenschappen.

Door beter te begrijpen hoe leren werkt en hoe de toepassing hiervan werkt, hoe beter keuzes gemaakt kunnen worden in de implementatie van de visie en ambities van een school om effectief les te kunnen geven.

Gelijke kansen

Gelijke kansen blijken nog steeds een uitdaging in onderwijs en maatschappij.

Met welke uitdagingen worden minderheidsgroepen geconfronteerd in het onderwijsstelsel?

Op welke wijze kunnen we ons onderwijs zo vormgeven dat de culturele achtergrond en diversiteit van leerlingen worden erkend en gewaardeerd?

Welke rol spelen hoge verwachtingen van leraren voor alle studenten bij kansengelijkheid?

Hoe zien hoge verwachtingen eruit in ons onderwijs?

Hoe kunnen we daar beter op inzetten?

Curriculum

De basis van onderwijs is het curriculum. Dat is het leerplan: de leerstof, de leeractiviteiten en de leerdoelen. Inclusief ook de toetsing, omdat de toetsen, als ze adequaat zijn, tot de leeractiviteiten behoren. Als de basis van het onderwijs verdient het curriculum alle aandacht op alle niveaus: van leraren, schoolleiders en beleidsmakers. Ons curriculumonderzoek staat in dienst daarvan.

We maken werk van ontwerponderzoek (programma’s, leerstof, assessment, toetsen enzovoort) en beleidsonderzoek (analyse, beoordeling en advisering). Dat doen idealiter samen met leraren, schoolleiders en/of beleidsmakers. Ons paradepaardje is het Nederlands Kennis Curriculum.

Onderzoek in vier vormen

Workflow Coaching Target Arrow advies

Advies

Een analyse, een diagnose of advisering op bepaald punt zonder specifieke school-eigen vraagstelling.

hourglass 1

Korte duur

result resultaat Business Climb Top 1

Antwoord op een vraag die speelt

Study Book master opleiding

Masteropleiding

Docenten worden opgeleid om onderzoek te doen.

hourglass 1

Lang

result resultaat Business Climb Top 1

Meer onderzoeksexpertise op school

Target Path structurele samenwerking

Structurele samenwerking

Academica fungeert als onderzoek- en trajectpartner voor de school.

hourglass 1

Lang

result resultaat Business Climb Top 1

Een zeer kundige sparringspartner

School Teacher support onderzoekende leraren

Support onderzoekende leraren

Incidentele of structurele ondersteuning van leerkrachten die onderzoek doen.

hourglass 1

Wisselend

result resultaat Business Climb Top 1

Ondersteuning voor onderzoekende docenten

Professoren

Christine Rubie-Davies, Professor
Christine Rubie-Davies Professor
Christine Rubie-Davies heeft haar sporen verdiend in het onderwijs, zowel in het lesgeven als in het onderzoek. Ze werkte 20 jaar in het basisonderwijs voordat ze hoogleraar werd aan de Universiteit van Auckland, waar ze nu ook nog werkzaam is als hoogleraar. Tot op heden heeft zij bijna 150 boeken, artikelen en hoofdstukken gepubliceerd over de (hoge) verwachtingen van leraren, waaronder "Becoming a High Expectation Teacher-Raising the Bar" (2014). Christine is een gerenommeerde onderzoeker en spreker-zowel in Nieuw-Zeeland als internationaal. Zij werd in 2023 benoemd tot Lid in de Orde van Verdienste van Nieuw-Zeeland voor haar diensten aan het onderwijs.
Prof. dr. Carl Hendrick, Professor
Prof. dr. Carl Hendrick Professor
Prof. dr. Carl Hendrick works as a professor of evidence-informed learning and teaching at Academica where he focuses on bridging the gap between research and practice. He was a secondary English teacher for 18 years in a range of different contexts and he completed his PhD in education at King’s College London. He is the a.o co-author of 2 very best sellings and prize-winning books in education: How Learning Happen with Paul Kirschner and How Teaching Happens with Paul Kirschner and Jim Heal. The latter was recently translated into Dutch.
Prof. Orhan Agirdag, Professor
Prof. Orhan Agirdag Professor
Orhan Agirdag richt zich met zijn onderzoek op maatschappelijke thema’s in het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op lerarenopleidingen, meertaligheid en digitalisering. Naast zijn werkzaamheden bij Academica werkt Orhan als professor aan de KU Leuven en als docent aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij kroonlid bij de Onderwijsraad.
Prof. Tom Bennett, Professor
Prof. Tom Bennett Professor
Tom is oprichter en directeur van ResearchED, heeft vele boeken op zijn naam staan (o.a. Running the Room: The Teacher’s Guide to Behaviour) en is adviseur op het gebied van gedrag voor het departement Onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Tom zal zich samen met de beroepspraktijk en ons (onderzoeks)team inzetten voor onze missie: een beter leven door beter onderwijs.
Prof dr. Jim Heal, Professor
Prof dr. Jim Heal Professor
Prof. dr. Jim Heal works as a professor of Educational Leadership at Academica. He brings more than 20 years of experience in education as a teacher, school principal, researcher and writer. He currently works as Director of Impact Academy at Deans for Impact, a national nonprofit that partners with universities across the United States to integrate principles of cognitive science into teacher education. He also works as an assistant professor at Harvard University. Previously, he was Director of Practice at Research Schools International at Harvard University, where he worked to connect research and practice at the school and systems level. Jim holds a master's degree in School Leadership and a doctorate in Educational Leadership from the Harvard Graduate School of Education. Jim is co-author of "How Teaching Happens."
Prof. dr. Daniel Muijs, Strategisch adviseur
Prof. dr. Daniel Muijs Strategisch adviseur
Daniel Muijs is een gerenommeerd onderzoeker op het gebied van leren en didactiek. Hij is werkzaam als professor of Education & Head van de School voor Social Sciences, Education and Social Work aan de Queen’s University in Belfast. Eerder was hij werkzaam als Dean van de School voor Education & Society van Academica. Specialiteiten: onderwijsonderzoek, leading schools en effectieve pedagogie.
Prof. dr. Laurence Guérin, Dean School of Education & Society
Prof. dr. Laurence Guérin Dean School of Education & Society
Sinds januari 2024 is Laurence Guérin dean van de School of Education and Society van Academica. Tevens is zij professor Burgerschap. Als nevenfunctie is ze lid van de Raad van Toezicht van het ROC Midden Nederland en bestuurslid van het Rathenau Instituut. Sinds 2019 was zij lector Wereldburgerschap aan De Haagse Hogeschool. En van 2017 tot 2023 was ze practor Burgerschap bij het ROC van Twente. Hiervoor was zij senior onderzoeker bij Saxion Hogeschool in Deventer en assistent professor bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Dr. Anthony Muhammad, Professor
Dr. Anthony Muhammad Professor
Anthony Muhammad, a highly sought-after consultant with nearly two decades of experience, has held various roles in education, including middle school teacher, assistant principal, and principal at both middle and high school levels. His approach to Transforming School Culture delves into the underlying reasons for staff resistance to change. During his tenure as a practitioner, Dr. Muhammad has been honored with numerous awards for his outstanding contributions as both a teacher and a principal. Notably, as principal of Levey Middle School in Southfield, Michigan, recognized as a National School of Excellence, he led a remarkable turnaround, doubling student proficiency on state assessments within five years. Utilizing the Professional Learning Communities at Work™ process for school improvement, Dr. Muhammad and the Levey staff have been highlighted in various media as a model of high-performing PLC. As a prolific researcher, Dr. Muhammad has contributed articles to esteemed publications in the United States and Canada. His latest book, "The Way Forward," which draws on the foundational work of Dufour and Dufour in the PLC at Work movement, has gained worldwide acclaim for its inspirational insights. Dr. Anthony Muhammad has recently joined Academica as a professor specializing in PLCs and school culture, adding his expertise to our esteemed team.
Dr. Piet van der Ploeg, Lector School of Education & Society
Dr. Piet van der Ploeg Lector School of Education & Society
Als Lector (onderzoeker) Pedagogiek en Filosofie van onderwijs, opvoeding en jeugdzorg houdt Piet van de Ploeg zich bezig met de bevordering van de oordeelkundigheid van professionals in educatieve en pedagogische contexten. Verder ontwikkelt en verzorgt hij cursussen, trainingen en opleidingen. Piet is daarnaast hoofddocent Onderwijs- en Wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen werkte hij onder meer als Lector Daltononderwijs aan de Saxion en als hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.
Sonja Broerse MSc., Research Manager
Sonja Broerse MSc. Research Manager
Sonja is sinds 2020 werkzaam bij de School of Education & Society bij Academica UoAS, eerst als strategie-en programmamanager en sinds 1 december 2022 als Research Manager. Sonja heeft ruime ervaring in verschillende rollen in het funderend onderwijs en heeft een masterdiploma Educational Sciences van de Universiteit Utrecht. Sonja levert graag een bijdrage in het streven naar continue verbetering van leerprocessen op alle lagen in de organisatie. Zij is daarbij in staat te manoeuvreren tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Verbinding van onderzoek en praktijk vormt een rode draad in haar loopbaan.
Dr. Piet van der Ploeg, Lector School of Education & Society
Dr. Piet van der Ploeg Lector School of Education & Society
Als Lector (onderzoeker) Pedagogiek en Filosofie van onderwijs, opvoeding en jeugdzorg houdt Piet van de Ploeg zich bezig met de bevordering van de oordeelkundigheid van professionals in educatieve en pedagogische contexten. Verder ontwikkelt en verzorgt hij cursussen, trainingen en opleidingen. Piet is daarnaast hoofddocent Onderwijs- en Wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen werkte hij onder meer als Lector Daltononderwijs aan de Saxion en als hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.
Sonja Broerse MSc., Research Manager
Sonja Broerse MSc. Research Manager
Sonja is sinds 2020 werkzaam bij de School of Education & Society bij Academica UoAS, eerst als strategie-en programmamanager en sinds 1 december 2022 als Research Manager. Sonja heeft ruime ervaring in verschillende rollen in het funderend onderwijs en heeft een masterdiploma Educational Sciences van de Universiteit Utrecht. Sonja levert graag een bijdrage in het streven naar continue verbetering van leerprocessen op alle lagen in de organisatie. Zij is daarbij in staat te manoeuvreren tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Verbinding van onderzoek en praktijk vormt een rode draad in haar loopbaan.
contact hoofden

Contact met adviseurs

Al meer dan 600 organisaties hebben zich met Academica succesvol verder ontwikkeld. Ook voor jullie vraagstuk hebben wij een antwoord. Eerst even vrijblijvend sparren? Geen probleem, daar maken we graag tijd voor.

Neem voor al je vragen, een eerste kennismaking of een offerte vrijblijvend contact op met Anna-Sophie of Selma.

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam