Skip to content

Privacyvoorwaarden

 

Academica BV, gevestigd aan Weteringschans 28 1017 SG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam
020-5217400

Persoonsgegevens die wij verwerken
Academica BV verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@academica-group.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Academica BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of een gericht aanbod van onze diensten en producten.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Academica BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Academica BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Academica BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: studentenadministratie
Soort gegevens: contactgegevens, studievoortgang resultaten en ingeleverde producten voor afsluiting van geaccrediteerde opleidingen en leergangen.
Bewaartermijn: 5 jaar na einde opleiding

Doel: blended learning / E-Learning faciliteren
Soort gegevens: contactgegevens, interactie met leercontent, voortgang in online content.
Bewaartermijn: 5 jaar na einde opleiding

Doel: Communicatie over afgenomen diensten
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens klant
Bewaartermijn: 5 jaar na einde training

 

Doel: Marketingdoeleinden
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens klant
Bewaartermijn: 10 jaar na laatste contact

 

Doel: Inzicht krijgen in de werkprestaties van de deelnemer aan de ProfScan
Soort gegevens: Gegevens ProfScan
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Doel: Inzicht krijgen in de prestaties van de leidinggevende
Soort gegevens: Gegevens 360-graden feedback assessment door Zenger Folkman
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Doel: Informeren via nieuwsbrief en marketingdoeleinden
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens klant
Bewaartermijn: Tot pensionering of uitschrijving

Doel: Verkoop tickets MSH
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens MSH
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Doel: Marketingdoeleinden MSH
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens MSH
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Je hebt altijd het recht om eerder vergeten te worden. Je kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar ons info@academica-group.com

Delen van persoonsgegevens met derden
Academica BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Academica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Academica BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Academica BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou reeds geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Academica BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@academica-group.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Academica BV wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Academica BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@academica-group.com.

NEO
Als je bij Academica studeert of een opleiding/training volgt, word je ingeschreven in het leerplatform NEO. Hierin worden jouw contactgegevens (voornaam, achternaam, functie, email) opgeslagen en jouw voortgang in de online omgeving en interactie met de leercompenten in de omgeving of andere studenten. Jouw gegevens worden 5 jaar bewaard.

De Profscan
Als je ervoor kiest om een ProfScan bij ons af te nemen, slaan wij persoonsgegevens op van de deelnemers aan deze ProfScan. De persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen bereikbaar voor medewerkers van Academica BV die toegang nodig hebben voor het goed uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten. Na 10 jaar worden jouw gegevens bij ons geanonimiseerd.

De 360-graden rapportage
Als je ervoor kiest om een 360-graden analyse bij ons af te nemen, slaan wij persoonsgegevens van jou op. De persoonsgegevens worden door Zenger Folkman geanonimiseerd bewaard. De gegevens die door Zenger Folkman worden bewaard, zijn dus niet tot jouw persoon te herleiden. De gegevens die wij krijgen zijn niet geanonimiseerd en daarom goed beveiligd opgeslagen. De gegevens zijn alleen bereikbaar voor medewerkers van Academica BV die toegang nodig hebben voor het goed uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten. Na 10 jaar worden jouw gegevens bij ons geanonimiseerd.

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam