Skip to content

Privacyvoorwaarden

 

Academica BV, gevestigd aan Weteringschans 28 1017 SG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam
020-5217400

Persoonsgegevens die wij verwerken
Academica BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@academica-group.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Academica BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leverenVerzenden van onze nieuwsbrief en/of een gericht aanbod van onze diensten en producten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Academica BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Academica BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Academica BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: studentenadministratie
Soort gegevens: contactgegevens, studievoortgang resultaten en ingeleverde producten voor afsluiting van geaccrediteerde opleidingen en leergangen.
5 jaar na einde opleiding

Doel: blended learning / E-Learning faciliteren
Soort gegevens: contactgegevens, interactie met leercontent, voortgang in online content.
5 jaar na einde opleiding

Doel: Communicatie over afgenomen diensten
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens klant
Bewaartermijn: 5 jaar na einde training

 

Doel: Marketingdoeleinden
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens klant
Bewaartermijn: 10 jaar na laatste contact

 

Doel: Inzicht krijgen in de werkprestaties van de deelnemer aan de ProfScan
Soort gegevens: Gegevens ProfScan
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Doel: Inzicht krijgen in de prestaties van de leidinggevende
Soort gegevens: Gegevens 360-graden feedback assessment door Zenger | Folkman
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Doel: Informeren via nieuwsbrief en marketingdoeleinden
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens klant
Bewaartermijn: Tot pensionering of uitschrijving

Doel: Verkoop tickets MSH
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens MSH
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

Doel: Marketingdoeleinden
Soort gegevens: Contact- en NAW-gegevens MSH
Bewaartermijn: 10 jaar na einde training

U heeft altijd het recht om eerder vergeten te worden. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar ons info@academica-group.com

Delen van persoonsgegevens met derden
Academica BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Academica BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Academica BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Academica BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u reeds geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Academica BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@academica-group.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Academica BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Academica BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@academica-group.com.

NEO
Als u bij Academica studeert of een opleiding/training volgt, wordt u ingeschreven in het leerplatform NEO. Hierin worden u contactgevens (voornaam, achternaam, functie, email) opgeslagen en uw voortgang in de online omgeving en interactie met de leercompenten in de omgeving of andere studenten. Uw gegevens worden 5 jaar bewaard.

De Profscan
Als u ervoor kiest om een ProfScan bij ons af te nemen, slaan wij persoonsgegevens op van de deelnemers aan deze ProfScan. De persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen bereikbaar voor medewerkers van Academica BV die toegang nodig hebben voor het goed uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Na 10 jaar worden uw gegevens bij ons geanonimiseerd.

De 360-graden rapportage
Als u ervoor kiest om een 360-graden analyse bij ons af te nemen, slaan wij persoonsgegevens van u op. De persoonsgegevens worden door Zenger | Folkman geanonimiseerd bewaard. De gegevens die door Zenger | Folkman worden bewaard, zijn dus niet tot uw persoon te herleiden. De gegevens die wij krijgen zijn niet geanonimiseerd en daarom goed beveiligd opgeslagen. De gegevens zijn alleen bereikbaar voor medewerkers van Academica BV die toegang nodig hebben voor het goed uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Na 10 jaar worden uw gegevens bij ons geanonimiseerd.

Contact

Bent u aan het oriënteren op een opleiding, studeert u al bij Academica of heeft u een andere vraag? Wij helpen u graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar u binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

Academica_Weteringschans

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam