Skip to content

Module Kwaliteitscoördinator: Ontwikkeling, Leren en Onderwijs

Een uitdagend programma op masterniveau voor ambitieuze kwaliteitscoördinatoren en leraren.
 • Enige programma op masterniveau voor kwaliteitscoördinatoren én leraren.
 • Volledig wetenschappelijk onderbouwd programma voor evidence-based onderwijs.
 • Onderdeel van een uniek onderwijsprogramma op masterniveau met doorlopende leerlijnen Ethiek en Recht, Onderzoek en Leiderschap.
Alle opleidingen geheel evidence-informed NVAO-erkende opleider Beoordeeld met 8,3

Wat houdt de opleiding in?
In 2024 start Academica met de opleiding Kwaliteitscoördinator op hbo-masterniveau (zie voor volledige programma deze pagina). De modules van deze opleiding zijn ook apart te volgen: in januari 2024 starten we met de eerste module ‘Ontwikkeling, leren en onderwijs’.
Bij voldoende afronding van de module ontvang je een certificaat, welke bij accreditering (in voorbereiding) vrijstelling geeft voor de eerste module van de master Kwaliteitscoördinator.

Het Masterprogramma Kwaliteitscoördinatoren (KC’ers) richt zich op het versterken van de beroepscompetenties van excellente kwaliteitscoördinatoren (KC'ers) en leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Het is een tweejarig professioneel programma op masterniveau voor ambitieuze leraren en KC'ers*. 

* Bij goedkeuring van accreditatie ontvang je aan het eind van de opleiding een erkend master-diploma. Dit  programma is in aanvraag bij de NVAO ter accreditatie.

Waarom deze opleiding?
De intern begeleider/kwaliteitscoördinator heeft vandaag de dag te maken met een snel veranderende en steeds complexer wordende praktijk. Het onderwijs is ‘kennisintensiever en innovatiever’ (Vereniging Hogescholen, 2021) dan voorheen en deze trend zet zich voort. Ook de vernieuwde beroepsstandaard intern begeleider (LBBO, 2022) laat zien dat van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator steeds meer en uitgebreidere antwoorden verwacht worden op ingewikkelde, actuele vragen en situaties.

Dit masterprogramma, en daarmee ook deze module, wil voorzien in de behoefte van het onderwijs aan meer kennis van wetenschappelijke onderzoeken en theorieën. Daarom richt dit masterprogramma zich op de vaardigheden om wetenschappelijke bronnen te beoordelen en op waarde te schatten, en op het vertalen van deze kennis naar de onderwijspraktijk. Deze vaardigheden zijn nodig om de toenemende complexiteit van het beroep kwaliteitscoördinator aan te kunnen en de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Het masterprogramma Kwaliteitscoördinator bij Academica is een zogeheten post-experience masterprogramma, wat betekent dat relevante werkervaring vereist is. Daarnaast is het een specialiserend masterprogramma. 

Ethiek en persoonlijk leiderschap
Naast de hierboven genoemde vaardigheden, stelt de opleiding kwaliteitscoördinatoren (KC’ers) in staat om met morele en ethische vraagstukken uit de voeten te kunnen. In de onderwijspraktijk zijn immers voortdurend waarden in het geding en doen zich regelmatig morele kwesties voor. Kwaliteitscoördinatoren hebben baat bij kennis en vaardigheden om ook in dit opzicht passend, doeltreffend en verantwoord te navigeren en te opereren.

Om ervoor te zorgen dat je dit in de loop van het masterprogramma steeds beter kan, besteedt de opleiding direct vanaf het begin aandacht aan ethiek, zowel onderwijsethiek, als beroeps- en leiderschapsethiek. 

Daarnaast is een belangrijke component van het masterprogramma de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. Deze ontwikkeling loopt als een rode draad door de gehele opleiding. Je reflecteert op en spiegelt jouw kennis- en vaardigheidsontwikkeling aan de persoonlijk leiderschapsanalyse die je aan het begin van de opleiding doet. Je leert vooral hoe je jouw sterke punten optimaal kan benutten, zodat jij nog steviger in je schoenen staat om jouw praktijk te verbeteren en te innoveren.

Aan bod komen:
•    Kennisbasis: verwerving van theoretische kennis over leren en onderwijsontwikkeling, over de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen, en over het schoolse en buitenschoolse leren.
•    Wetenschappelijk onderzoek: inzicht het belang van onderzoek en evidence-informed werken, en het gebruik van wetenschappelijke bronnen. 
•    Ethiek en recht: morele, wettelijke en grondrechtelijke aspecten van onderwijs leren zien, begrijpen en meewegen. 
•    Professionalisering: reflectie op de eigen huidige rol binnen de school en de behoeften in persoonlijke professionele ontwikkeling.
•    Visieontwikkeling: reflectie op de (school)visie op leren en analyse van de huidige situatie in de school.

Wat levert deze opleiding mij op?

 • Een certificaat dat vrijstelling geeft voor de eerste module van het masterprogramma*.
 • Je leert je eigen onderwijskundig leiderschap te vergroten en in te zetten.
 • Je krijgt een grondige evidence-informed kennisbasis.
 • Inzicht in en kennis over goed onderwijs, een goed curriculum, toetsing, optimale organisatiestructuur en het doen van gedegen onderwijsonderzoek.
 • Een intensieve band met je medestudenten en een sterk netwerk.

* Het masterprogramma Kwaliteitscoördinatoren is in aanvraag bij de NVAO ter accreditatie.

Deze opleiding is voor ambitieuze KC'ers en leraren in het PO en VO:

 • … die al werkzaam zijn in het onderwijs.
 • … die nog beter onderwijs willen geven.
 • … die van een uitdaging houden en een leidende rol willen spelen in het (meer) evidence-informed werken van de school.
 • … die graag de rol van 'primus inter pares' vervult binnen de school.
 • … die op zoek is naar diepgaande, actuele theoretische en praktische kennis over de volle breedte van het onderwijs.

Vóór de start van de module kies je een focus, eventueel in overleg met jouw school. Gedurende de module zet je jouw gekozen praktijkfocus vanuit jouw rol als kwaliteitscoördinator af tegen actuele wetenschappelijke inzichten over ontwikkeling, leren en onderwijs. Hierdoor leer je niet alleen de achtergronden van jouw situatie beter kennen, maar kun je ook beargumenteren welke aanpakken wel of niet behulpzaam zijn. 

Je rondt de module af met een presentatie en geschreven analyse, gericht op beleidsvorming rond jouw gekozen focus, in het licht van ontwikkeling, leren en onderwijs.

De module omvat 168 studie-uren (6 ECT’s) en bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag op locatie in Amsterdam en zelfstudie via onze online leeromgeving.

Geïnteresseerd in de rest van het masterprogramma?

Na succesvolle afronding van de module ontvang je een certificaat dat vrijstelling geeft voor de eerste module van het masterprogramma*.

* Het masterprogramma Kwaliteitscoördinatoren is in aanvraag bij de NVAO ter accreditatie.

Waarom een opleiding voor zowel KC’ers als leraren?
De gehele opleiding heeft als uitgangspunt dat een goede leraar én een goede kwaliteitscoördinator beide rollen vervullen: binnen de klas de excellente leraar, en vanuit die excellentie de Teacher Leader binnen het team, de school, en daarbuiten. De kwaliteitscoördinator dient evengoed de leraarskwaliteiten te bezitten, en de leraar dient mee te kunnen denken over specifieke vraagstukken rond de begeleiding van leerlingen.

Wat is de tijdsbesteding?
De module is in deeltijd en is zo opgezet dat het goed te combineren is met werk en privé. De gemiddelde tijdsinvestering is 21 uur per week. Er zijn drie praktijkdagen, eens per drie weken; de verdere studietijd werk je binnen onze online leeromgeving aan leeractiviteiten die je thuis of praktisch op school uitvoert. Tijdens de weken zonder fysieke les heb je regelmatige (online) feedbackmomenten met de docent.

Wat wordt er van mij verwacht?
We verwachten van onze deelnemers een constructieve houding en eigenaarschap. De lat ligt hoog. Ons onderwijs is een prettige manier van leren, maar vraagt veel van deelnemers: doorzettingsvermogen, onderzoek, inzicht en reflectie. Alle kwaliteiten die van een goede leraar of KC’er een excellente leraar of KC’er maken.

Is de opleiding geaccrediteerd?
Momenteel loopt het accreditatieproces nog. Bij goedkeuring van accreditatie, voorzien medio 2024, wordt de gehele opleiding aan het einde afgesloten met een master-diploma.

Wat kan ik verwachten van de blended opzet?
Je studeert zelfstandig op een tijd en moment dat het jou schikt, aan de hand van literatuur en opdrachten via onze online leeromgeving. Je werkt hierbij nauw samen met medestudenten. De eerste zes modules hebben drie fysieke studiebijeenkomsten op locatie. Daar verdiep je met de docent de opgedane kennis en vaardigheden van de zelfstudieperiode, en ga je via praktische opdrachten aan de slag met medestudenten. De bijeenkomsten kenmerken zich door presentaties, discussies, onderzoek en samenwerken.

Nader te bepalen

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaatsen op onze locatie in Amsterdam. Het adres van Academica is Weteringschans 28, 1017 SG. Wij zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

 

Bereikbaarheid Academica
Openbaar vervoer
Plan je reis naar Academica via 9292 of NS.

 

Vanaf Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn we het snelst bereikbaar met metro 52. Na het uitstappen bij metrostation Vijzelgracht is het nog enkele minuten lopen naar Academica.

 

 • Vanaf Amsterdam Centraal: metro 52 richting Zuid. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.
 • Vanaf Amsterdam Zuid: metro 52 richting Noord. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.

 

Auto
Plan je reis naar Academica via Google Maps. In de omgeving zijn er bewaakte parkeergarages. Voordelig parkeren is mogelijk op P+R locaties, waarna de reis kan worden voortgezet met het openbaar vervoer. Wij adviseren de P&R RAI of P&R Noord. Metro 52 brengt je vanaf beide P&Rs naar de halte Vijzelgracht. Academica ligt op enkele minuten lopen van metrostation Vijzelgracht.

Kijk voor meer informatie over kosten en mogelijkheden op de website van de RAI.

Om deel te nemen aan dit programma dien je te beschikken over:

 • Minimaal 2 jaar werkervaring als bevoegde leraar en/of KC’er.
 • Een geschikte leerwerkplek.

De kosten voor deze module zijn € 1.750,- euro, excl. btw en arrangementskosten. Kosten van literatuur zijn voor eigen rekening.

Meld je eenvoudig en veilig aan in enkele minuten. Om je inschrijving succesvol te laten verlopen hebben we een aantal gegevens nodig. Na het klikken op onderstaande inschrijfknop kun je in 3 stappen je inschrijving voltooien.

Stap 1: Vul je contactgegevens in. Zo weten we wie je bent en hoe we je kunnen bereiken.
Stap 2: Vul de gegevens in die we nodig hebben voor het opstellen van een studieovereenkomst en het maken van jouw diploma of certificaat.
Stap 3: Controleer de gegevens en bevestig je inschrijving.

Na afronding van je inschrijving ontvang je binnen enkele minuten je studieovereenkomst op het door jou opgegeven e-mailadres. Bewaar deze goed.

We nemen op werkdagen binnen 48 uur contact met je op om je te verwelkomen bij Academica en uit te leggen wat je kan verwachten. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Eerder bekeken opleidingen

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam