Skip to content

High Performing Schools

In 2 jaar tijd van een reguliere school naar een High Performing School!
 • Wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma
 • Waardevol onderwijs voor álle leerlingen
 • Excellent schoolleiderschap
Inschrijven
Alle opleidingen geheel evidence-informed NVAO-erkende opleider Beoordeeld met 8,3

Download de brochure voor meer informatie over het programma, onderwerpen, docenten, deelnemersprofiel, toelatingseisen en praktische informatie.

 

Waardevol onderwijs voor álle leerlingen
Inzichten uit de cognitieve psychologie laten zien dat intelligentie niet alleen erfelijk is, maar veel te maken heeft met de hoeveelheid intellectuele bagage die een kind vanuit huis meekrijgt. Het onderwijs zou dit moeten ondervangen en alle leerlingen goed onderwijs moeten bieden, ook leerlingen met een lagere sociaaleconomische status.

Daarnaast is er nog veel winst te halen in het innoverend en verbeterend vermogen van scholen. Er wordt nog weinig samengewerkt door onderwijsprofessionals en veel veranderingen en verbeteringen worden nog van boven opgelegd, in plaats van dat ze vanuit het onderwijzend personeel zelf komen. Vanuit deze overtuiging heeft Academica het programma ‘High Performing Schools’ (HPS) ontwikkeld: een intensief tweejarig veranderprogramma waarin scholen worden begeleid om goed en waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen.

Evidence-informed
Door onderzoek naar de best presterende scholen wereldwijd, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek vanuit o.a. de cognitieve psychologie, sociologie en pedagogiek, weten we wat ervoor nodig is om een goed presterende school te worden; een school waar álle leerlingen tot buitengewone prestaties worden uitgedaagd.

De kenmerken van een High Performing School

 • Een heldere en gedeelde visie.
 • Hoge normen en verwachtingen voor álle leerlingen.
 • Effectief Schoolleiderschap.
 • Hoog niveau van samenwerking en communicatie.
 • Curriculum, instructies en toetsen uitgelijnd met kerndoelen.
 • Frequente controle op kwaliteit van het leren en lesgeven.
 • Gerichte professionele ontwikkeling d.m.v. professionele leergemeenschappen.
 • Ondersteunende leeromgeving.
 • Hoge mate van ouder- en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Een academische cultuur die mensen inspireert en motiveert tot voortdurende reflectie.

Het High Performing Schools-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders en docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Voor onderwijsprofessionals die grote onderwijsverbeteringen willen doorvoeren in de ontwikkeling van hun scholen die onderdeel willen zijn van een school waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.

Elke deelnemende school in het primair en voortgezet onderwijsstelt een zogenaamd ‘change-team’ samen met daarin een schoolleider, teamleider(s), IB’er(s) en/of ambitieuze docenten. Dit team participeert actief in het proces en is daarmee een rolmodel voor anderen.

Deze mensen gingen je voor

Een school waar álle leerlingen leren. Een High Performing School is een school waar goed en waardevol onderwijs wordt gegeven aan alle leerlingen. Het High Performing Schools-traject (HPS) is een begeleid, wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject.

Wil je?

 • Goed en waardevol onderwijs voor álle leerlingen?
 • Uitstekende leerkrachten en excellente schoolleiders?
 • Een cultuur van continue verbetering en vernieuwing?
 • Een breed leerrendement?
 • Dan is dit verandertraject echt iets voor jou!

 

Waarom?
Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders die een school willen creëren waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar, waarin de schoolleider en het deelnemend team de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgt aangeboden, zodat het veranderprogramma succesvol kan worden voltooid.

Reeds 600 scholen hebben het HPS-programma gevolgd. Het netwerk ambieert om tweemaal per jaar samen te komen om ervaringen uit te wisselen en verder te professionaliseren.

 

De structuur van het HPS traject
Het traject heeft als doelstelling jou en je school tot een High Performing School te ontwikkelen. De focus ligt op het ontwikkelen van breed en hoog leerrendement, uitstekende docenten en excellente schoolleiders binnen een professionele schoolcultuur en leergemeenschap. Je blijft je ook na afloop verder ontwikkelen door het bijwonen van onze AtSchool-netwerkbijeenkomsten.

Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten verdeeld over 2 schooljaren, waarin de schoolleider en de leidende coalitie de nodige kennis, begeleiding en strategieën krijgen om het veranderprogramma succesvol af te ronden. De bijeenkomsten zijn van 9-16 uur en vinden gemiddeld één keer per maand plaats. Tijdens de bijeenkomsten staan steeds één of meerdere pijlers uit het werk van André de Waal centraal. Doormiddel van interactieve sessies wordt je meegenomen in de meest recente inzichten rond deze thema’s. Daarnaast maakt je steeds de vertaalslag naar jouw eigen organisatie.

Komt deze opleiding in aanmerking voor subsidie?
Kijk onder "Studiekosten" om te zien welke mogelijkheden er zijn.

 

Is deze opleiding ook als InCompany traject beschikbaar?
Ja, Academica doet al haar opleidingen ook InCompany. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

 

Wat wordt de investering in tijd, naast het bijwonen van de maandelijkse bijeenkomsten?  

De tijd die in het verandertraject geïnvesteerd wordt scheelt per school en per functie. Naast het bijwonen van de bijeenkomsten vragen we literatuur te lezen. De hoeveelheid hiervan wisselt per bijeenkomst. Gemiddeld genomen zal ieder 1,5 uur per week literatuur lezen. Het idee hierachter is dat wanneer het lezen van literatuur en het werken in leerteams geïmplementeerd wordt, andere werkzaamheden minder worden. Het is dus geen extra werktijd maar een vervanging van werkzaamheden die iedereen afzonderlijk van elkaar zou moeten doen.  

Het aantal studiedagen wat daarnaast gepland moet worden is wederom afhankelijk van de implementatie van het HPS-traject. Academica biedt trainingen voor leerteamvoorzitter aan, waarbij de leerteamvoorzitter getraind wordt in hoe de werkzaamheden binnen een leerteam uitgevoerd worden en hoe er omgegaan moet worden met een agenda en eventuele weerstand.  

 

Hoe ziet ieders rol in de Leidende Coalitie eruit?  

De leidende coalitie volgt de scholing en implementeert het verandertraject in de school. In de leidende coalitie zijn verschillende rollen. De directeur is de eindverantwoordelijke in de school en zal het verandertraject leiden. De rol van de intern begeleider wordt de rol van kwaliteitscoördinator. Er wordt meer naar data gekeken in de school dan naar zorg. Hierover wordt lesgegeven tijdens het HPS-traject. Academica biedt ook een opleiding “Van IB’er naar KC’er” aan. Hier wordt dieper ingegaan op de nieuwe rol van de kwaliteitscoördinator (KC’er). Tot slot sluiten er leerkrachten aan bij de leidende coalitie. Dit kunnen coördinatoren zijn, reken- en taalspecialisten of leerkrachten van een groep. Ook zij krijgen een andere rol in het verandertraject. In een professionele leergemeenschap wordt er gewerkt in leerteams. Deze leerteams hebben een voorzitter. Deze rol wordt ingevuld door leerkrachten.  

 

Wij willen gaan werken in leerteams. Wat is de reden om deze teams samen te stellen rondom leerkrachten vanuit de bouw (groep 1-2-3; groep 4-5-6 en groep 7-8)? 

De reden waarom er wordt gekozen voor de leerteams 1-2-3 is omdat de overgang van kleuters naar groep 3 als grote stap gezien wordt. Deze stap willen we verkleinen. Daarbij wordt er in groep 1-2 heel veel gewerkt aan het aanvankelijk lezen en in groep 3 gaan de kinderen daadwerkelijk leren lezen. De communicatie hierover moet zeer kort zijn. In groep 4-5-6 worden de basisregels en -strategieën voor taal, rekenen en spelling onderwezen. Hierover moet consistentie zijn door de leerjaren heen. Daarom zitten deze leerjaren bij elkaar in een leerteam. In het leerteam 7-8 wordt er al voorbereid op het VO. In de meest ideale situatie zou het leerteam bestaan uit 7-8- 1e klas VO, om de overstap naar het VO te verkleinen.  

Door samen te werken, een professionele cultuur te creëren en dezelfde literatuur te lezen wordt er dezelfde taal gesproken binnen een school/leerteam. Hierdoor kunnen er efficiënter en evidence based/ informed knopen doorgehakt worden. De eerste vraag in het leerteam is altijd: ‘Is dit ter verbetering van het onderwijs voor de leerlingen?’. Als dit zo is wordt het in het leerteam besproken, als dit niet zo is, hoort het onderwerp niet in het leerteam thuis. Zo wordt er voorkomen dat er oud zeer opgerakeld wordt.  

Wij raden aan om met 6-8 personen een leerteam te vormen.  

 

Kan de IB'er ook voorzitter van een leerteam zijn? Wat zijn de voordelen en nadelen?  

Nee, een IB’er is geen leerteamvoorzitter. Een IB’er is onderdeel van het breed-MT. De IB’er (KC’er) geeft aan de hand van data aan waar onderzoek naar gedaan moet worden in de school. Hier gaan de leerteams mee aan de slag. De IB’er of KC’er sluit bij verschillende leerteams aan om te luisteren of zij goed op weg zijn en of de plannen die gedacht worden uitvoerbaar en haalbaar zijn.  

 

Hoe kan de IB-er zich ontwikkelen tot kwaliteitscoördinator (KC-er)?  

Hier biedt Academica een opleiding voor aan. Dit zijn 4 bijeenkomsten. De opleiding heet: van IB’er naar KC’er. 

 

Wat kan de invloed van het huidig personeelstekort zijn op het traject (continuïteit, kwaliteit)? Is hier vanuit ervaring op andere scholen iets over bekend?  

Als het verandertraject geïmplementeerd is, is de ervaring dat leerkrachten niet meer anders willen werken. Uiteindelijk werkt het werken in een lerende organisatie en evidencebased/-informed werken juist werkdruk verlagend omdat niet iedereen steeds opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.  

 

Welke leiderschapskwaliteiten heeft een voorzitter van een leerteam nodig? En hoe zet je deze in? Krijgen wij handvatten om leden van een leerteam aan te spreken? Hoe voorkom je spanningen binnen je team/leerteam? Welke positie neemt een voorzitter van een leerteam binnen het team?  

Een leerteamvoorzitter en de leden van het leerteam moeten weten hoe er gewerkt wordt in het leerteam. De agenda wordt met het gehele leerteam opgesteld. Er wordt door het gehele team onderwerpen aangehaald. Een leerteamvoorzitter is onderdeel van het leerteam. Academica biedt een opleiding leerteamvoorzitter aan. Deze kan zowel in 3 volledige dagen gevolgd worden of 5 halve dagen.  

 

Hoe wordt de doorgaande lijn in de leerteams gewaarborgd? 

De leerteamvoorzitters zitten samen met de directie en KC’er in het breed-MT. Daar wordt besproken wat er in de leerteams onderzocht is en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de school. De leerteamvoorzitter koppelen deze informatie tijdens een leerteamvergadering terug naar hun eigen leerteam. Zo is iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en blijft de doorgaande lijn tussen de leerteams gewaarborgd.  

 

Zijn er scholen waarbij het niet is gelukt? 

Er zijn scholen waarbij HPS minder geïmplementeerd is. Echter zie je in deze scholen ook dat er minder tijd vrijgemaakt is, of dat scholen toch andere keuzes gemaakt hebben. Er lukt altijd wel iets, maar de mate van implementatie verschilt.  

 

Houden de scholen wel hun eigen identiteit?  

Ja scholen kunnen zeker hun eigen identiteit behouden. Echter, is alles op onderzoek gebaseerd dus zullen de keuzes die gemaakt worden in een school veel dezelfde zijn omdat die allemaal evidence-based zijn. Echter hoe een school ingericht wordt, hoe de leerteams gevormd worden kan per school verschillen.  

 

Kan HPS ook op een Montessori-school en op een SBO? 

Ja, dat kan. Alles wordt op basis van wetenschappelijke literatuur toegepast.  

 

 

 

Nader te bepalen

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaatsen op onze locatie in Amsterdam, nabij het Rijksmuseum. Het adres van Academica is Weteringschans 28, 1017 SG. Wij zijn zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

 

InCompany
Data & locatie voor InCompany studiedagen worden over in overleg ingepland. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Bereikbaarheid Academica
Openbaar vervoer
Plan je reis naar Academica via 9292 of NS.

 

Vanaf Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn we het snelst bereikbaar met metro 52. Na het uitstappen bij metrostation Vijzelgracht is het nog enkele minuten lopen naar Academica.

 

 • Vanaf Amsterdam Centraal: metro 52 richting Zuid. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.
 • Vanaf Amsterdam Zuid: metro 52 richting Noord. Uitstappen bij metrostation Vijzelgracht, uitgang Weteringcircuit.

 

Auto
Plan je reis naar Academica via Google Maps. In de omgeving zijn er bewaakte parkeergarages. Voordelig parkeren is mogelijk op P+R locaties, waarna de reis kan worden voortgezet met het openbaar vervoer. Wij adviseren de P&R RAI of P&R Noord. Metro 52 brengt je vanaf beide P&Rs naar de halte Vijzelgracht. Academica ligt op enkele minuten lopen van metrostation Vijzelgracht.

Kijk voor meer informatie over kosten en mogelijkheden op de website van de RAI.

De studiekosten voor dit tweejarig traject zijn € 19.250 per jaar, exclusief arrangementskosten.

Neem contact op voor een advies en offerte op maat voor je school of stichting.

 

Meld je eenvoudig en veilig aan in enkele minuten. Om je inschrijving succesvol te laten verlopen hebben we een aantal gegevens nodig. Na het klikken op onderstaande inschrijfknop kun je in 3 stappen je inschrijving voltooien.

Stap 1: Vul je contactgegevens in. Zo weten we wie je bent en hoe we je kunnen bereiken.
Stap 2: Vul de gegevens in die we nodig hebben voor het opstellen van een studieovereenkomst en het maken van jouw diploma of certificaat.
Stap 3: Controleer de gegevens en bevestig je inschrijving.

Na afronding van je inschrijving ontvang je binnen enkele minuten je studieovereenkomst op het door jou opgegeven e-mailadres. Bewaar deze goed.

We nemen op werkdagen binnen 48 uur contact met je op om je te verwelkomen bij Academica en uit te leggen wat je kan verwachten. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Dit programma is ook als incompanytraject beschikbaar. Zo is het mogelijk meerdere mensen van de school of stichting tegelijk en op eigen locatie op te leiden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Eerder bekeken opleidingen

Contact

Ben je aan het oriënteren op een opleiding, studeer je al bij Academica of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.

Stuur een mail
We streven ernaar jouw mail binnen 48 uur te beantwoorden

info@academica-group.com

Bel ons
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:30
020-5217400

contact-afbeelding-gebouw

Bezoek ons

Weteringschans 28
1017 SG Amsterdam